Harmonogram akademického roku 2018-2019

možnost stažení iCal (děkujeme Mgr. Pavlu Kilbergrovi):

prezenční studium

kombinované studium

ZIMNÍ SEMESTR 1. 9. 2018 – 31. 1. 2019

Zveřejnění rozvrhu výuky pro zimní semestr

do 21. 5. 2018

Povinný zápis pro 2. a vyšší ročníky (dle čl. 17 SZŘ JU)

28. 5. (8:00) – 8. 6. 2018

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů

do 7. 9. 2018

Zápis studentů 1. ročníku do studia na TF JU 

prezenční studium

13., 17. 9. 2018

kombinované studium

14. 9. 2018

Upřesňující zápis (dle čl. 18 SZŘ JU)

19. – 26. 9. 2018

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech) 

prezenční studium

do 12. 10. 2018

kombinované studium

do 13. 10. 2018

Odepsání předmětů z osobního studijního plánu

do 13. 10. 2018

Slavnostní zahájení akademického roku

imatrikulace studentů 1. ročníku

3. 10. 2018, 14:30 hod.

bohoslužba v Katedrále sv. Mikuláše

3. 10. 2018, 16:00 hod.

Výuka 

prezenční studium

1. 10. – 22. 12. 18
7. 1. – 12. 1. 19

kombinované studium

 

6. 10., 13. 10., 20. 10. 2018
3. 11., 10. 11., 24. 11. 2018
1. 12., 8. 12. 2018
12. 1. 2019

Vypsání termínu zkoušek a zápočtů za ZS v IS STAG 

do 22. 12. 2018 

Aktualizace témat závěrečných prací

do 31. 10. 2018

Kontrola témat závěrečných prací (garanti, vedoucí katedry)

do 30. 11. 2018 

Možnost volby témat závěrečných prací

od 1. 12. 2018 

diplomových

do 30. 4. 2019 

bakalářských

do 30. 6. 2019 

Zveřejnění okruhů k SZZ

do 30. 11. 2018

Zimní prázdniny

27. 12. 2018 - 4. 1. 2019

Zkouškové období 

prezenční studium

14. 1. – 15. 2. 2019

kombinované studium

14. 1. – 30. 3. 2019

Studentské hodnocení výuky

14. 1. – 15. 2. 2019

Uzavření předmětů a klasifikace za zimní semestr  

prezenční studium

do 15. 2. 2019

kombinované studium

do 30. 3. 2019

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách  

prezenční studium

do 22. 2. 2019

kombinované studium

do 6. 4. 2019

Den otevřených dveří

18. 1. 2019

LETNÍ SEMESTR 1. 2. 2019 – 31. 8. 2019

Zveřejnění rozvrhu výuky pro letní semestr

do 7. 1. 2019

Povinný zápis pro letní semestr (dle čl. 17 SZŘ JU)

14. 1. (8:00) – 25. 1. 2019

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů

do 6. 2. 2018

Upřesňující zápis (dle čl. 18 SZŘ JU)

11. – 15. 2. 2019

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech) 

prezenční studium

do 22. 2. 2019

kombinované studium

do 23. 2. 2019

Odepsání předmětů z osobního studijního plánu

do 2. 3. 2019

Výuka 

studenti prezenčního studia přihlášení ke SZZ

18. 2. – 26. 4. 2019

ostatní studenti prezenčního studia

18. 2. – 18. 5. 2019

kombinované studium

 (pozn. 2. 3. a 23. 3. 2019 výuka pouze dopoledne,
  odpoledne rezervováno pro zkoušení)

23. 2. 2019
2. 3., 9. 3., 23. 3., 30. 3. 2019
6. 4., 13. 4., 27. 4. 2019
11. 5., 18. 5. 2019

Vypsání termínu zkoušek a zápočtů za LS v IS STAG

do 27. 4. 2019

Souvislá praxe (prezenční studium) 

SCHP (Bc.) 2.ročník

4. 3. – 24. 3. 2019

ESP (NMgr.) 1. – 2. ročník

4. 3. – 24. 3. 2019

PVČ (NMgr.) 1. ročník

11. 3. – 24. 3. 2019

Odevzdání hotových bakalářských a diplomových prací

do 30. 3. 2019

Přihlášení na termín státních závěrečných zkoušek (IS STAG) 

květen/červen

do 31. 3. 2019

září

do 15. 6. 2019

Zkouškové období

20. 5. – 7. 9. 2019

Studentské hodnocení výuky

20. 5. – 7. 9. 2019

Uzavření předmětů a klasifikace za letní semestr 

studenti přihlášení ke SZZ v termínu květen/červen

do 11. 5. 2019

studenti přihlášení ke SZZ v termínu září

do 30. 6. 2019

ostatní studenti

do 7. 9. 2019

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách 

studenti přihlášení ke SZZ v termínu květen/červen

do 13. 5. 2019

studenti přihlášení ke SZZ v termínu září

do 4. 7. 2019

ostatní studenti

do 14. 9. 2019

Státní závěrečné zkoušky

květen/ červen

27. 5. – 7. 6. 2019

září

2.– 6. 9. 2019

Přijímací zkoušky 

Bc. / NMgr.

10.–14. 6. 2019
(náhradní termín 18. 6. 2019)

Ph.D.

12. 2. a 20. 6. 2019

Promoce absolventů

termín červen

24. 6. a 28. 6. 2019

termín září

4. 10. 2019

Letní prázdniny

1. 7. 2019 – 16. 8. 2019

 

Poslední aktualizace: 15. května 2018