Harmonogram akademického roku 2017/2018 Teologické fakulty Jihočeské univerzity

Harmonogram ke stažení v pdf naleznete zde.

Soubory iCal pro uložení klíčových termínů do vlastního kalendáře naleznete zde:

ZIMNÍ SEMESTR 1. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Zveřejnění rozvrhu výuky pro zimní semestr

do 22. 5. 2017

Povinný zápis pro 2. a vyšší ročníky (dle čl. 17 SZŘ JU)

28. 5. – 9. 6. 2017

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů

do 13. 9. 2017

Zápis studentů 1. ročníku do studia na TF JU 

prezenční studium

18.–19. 9. 2017

kombinované studium

15. 9. 2017

Upřesňující zápis (dle čl. 18 SZŘ JU)

21.–28. 9. 2017

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech)

prezenční studium

do 12. 10. 2017

kombinované studium

do 14. 10. 2017

Slavnostní zahájení akademického roku

imatrikulace studentů 1. ročníku

4. 10. 2017, 9:00 hod.

bohoslužba v Katedrále sv. Mikuláše

11. 10. 2017, 16:00 hod.

Výuka

prezenční studium

2. 10. – 22. 12. 2017
2.–5. 1. 2018

kombinované studium

 

7. 10., 14. 10., 21. 10. 2017
4. 11., 11. 11., 25. 11. 2017
2. 12., 9. 12. 2017
6. 1. 2018

Aktualizace témat závěrečných prací

30. 11. 2017

Zveřejnění okruhů k SZZ

30. 11. 2017

Zimní prázdniny

27.–31. 12. 2017

Zkouškové období

prezenční studium

8. 1. – 9. 2. 2018

kombinované studium

8. 1. – 28. 3. 2018

Uzavření předmětů a klasifikace za zimní semestr 

prezenční studium

do 9. 2. 2018

kombinované studium

do 28. 3. 2018

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách 

prezenční studium

do 16. 2. 2018

kombinované studium

do 7. 4. 2018

Den otevřených dveří

12. 1. 2018

LETNÍ SEMESTR 1. 2. 2018 – 31. 8. 2018

Zveřejnění rozvrhu výuky pro letní semestr

do 3. 1. 2018

Povinný zápis pro letní semestr (dle čl. 17 SZŘ JU)

7.–19. 1. 2018

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů

do 2. 2. 2018

Upřesňující zápis (dle čl. 18 SZŘ JU)

3.–9. 2. 2018

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech) 

prezenční studium

do 23. 2. 2018

kombinované studium

do 24. 2. 2018

Výuka

studenti prezenčního studia přihlášení ke SZZ

12. 2. – 27. 4. 2018

ostatní studenti prezenčního studia

12. 2. – 18. 5. 2018

kombinované studium

 

17. 2., 24. 2. 2018
10. 3., 17. 3., 24. 3. 2018
7. 4., 14. 4., 28. 4. 2018
12. 5., 19. 5. 2018

(pozn.: v sobotu 24. 2. a 24. 3. 2018 je výuka pouze dopoledne,
odpoledne je rezervováno pro zkoušení)
 

Souvislá praxe (prezenční studium) 

SCHP (Bc.) 2. – 3. ročník

26. 2. – 16. 3. 2018

ESP (NMgr.) 1. – 2. ročník

26. 2. – 16. 3. 2018

PVČ (NMgr.) 1. ročník

26. 2. – 9. 3. 2018

Odevzdání hotových bakalářských a diplomových prací

do 28. 3. 2018

Přihlášení na termín státních závěrečných zkoušek (IS STAG) 

květen/červen

do 31. 3. 2018

září

do 15. 6. 2018

Odevzdání podkladu pro zadání diplomové práce

do 30. 4. 2018

Zkouškové období

21. 5. – 8. 9. 2018

Uzavření předmětů a klasifikace za letní semestr

studenti přihlášení ke SZZ v termínu květen/červen

do 12. 5. 2018

studenti přihlášení ke SZZ v termínu září

do 30. 6. 2018

ostatní studenti

do 8. 9. 2018

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách 

studenti přihlášení ke SZZ v termínu květen/červen

do 12. 5. 2018

studenti přihlášení ke SZZ v termínu září

do 4. 7. 2018

ostatní studenti

do 15. 9. 2018

Státní závěrečné zkoušky (termín květen/ červen)

28. 5. – 8. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky (termín září)

3.–14. 9. 2018

Přijímací zkoušky

Bc. / NMgr.

11.–15. 6. 2018
(náhradní termín 21. 6. 2018)

Ph.D.

19. 6. 2018

Odevzdání podkladu pro zadání bakalářské práce

do 30. 6. 2018

Promoce absolventů

28.–29. 6. 2018; 5. 10. 2018

 

Poslední aktualizace: 22. dubna 2017 

MENU