Harmonogram akademického roku 2019-2020

 

ZIMNÍ SEMESTR 1. 9. 2019 – 31. 1. 2020

Zveřejnění rozvrhu výuky pro zimní semestr

do 27. 5. 2019

Povinný zápis pro 2. a vyšší ročníky (dle čl. 17 SZŘ JU)

3. 6. (8:00) –14. 6. 2019

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů

do 31. 8. 2019

Zápis studentů 1. ročníku do studia na TF JU 

prezenční studium

16. - 17. 9. 2019

kombinované studium

20. 9. 2019

náhradní termín

24. 9. 2019

Upřesňující zápis (dle čl. 18 SZŘ JU)

23. – 27. 9. 2019

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech) 

prezenční studium

do 4. 10. 2019

kombinované studium

do 5. 10. 2019

Odepsání předmětů z osobního studijního plánu

do 12. 10. 2019

Slavnostní zahájení akademického roku

imatrikulace studentů 1. ročníku

2. 10. 2019, 14:00 hod.

bohoslužba v Katedrále sv. Mikuláše

 

Výuka 

prezenční studium

30. 9. – 21. 12. 19
6. 1. – 11. 1. 20

kombinované studium

 

5. 10., 12. 10., 19. 10. 2019
9. 11., 23. 11., 30. 11. 2019
7. 12., 14. 12. 2019
11. 1. 2020

Vypsání termínu zkoušek a zápočtů za ZS v IS STAG 

do 21. 12. 2019

Aktualizace témat závěrečných prací

do 31. 10. 2019

Kontrola témat závěrečných prací (garanti, vedoucí katedry)

do 30. 11. 2019

Možnost volby témat závěrečných prací

od 1. 12. 2019

Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání:

 

diplomových prací

do 30. 6. 2020

bakalářských prací

do 30. 6. 2020

Zveřejnění okruhů k SZZ

do 30. 11. 2019

Zimní prázdniny

27. 12. 2019 - 5. 1. 2020

Zkouškové období 

prezenční studium

13. 1. – 14. 2. 2020

kombinované studium

13. 1. – 30. 9. 2020

Studentské hodnocení výuky

13. 1. – 14. 2. 2020

Uzavření předmětů a klasifikace za zimní semestr  

prezenční studium

do 14. 2. 2020

kombinované studium

do 30. 9. 2020

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách  

prezenční studium

do 21. 2. 2020

kombinované studium

do 3. 10. 2020

Den otevřených dveří

17. 1. 2020

LETNÍ SEMESTR 1. 2. 2020 – 31. 8. 2020

Zveřejnění rozvrhu výuky pro letní semestr

do 6. 1. 2020

Povinný zápis pro letní semestr (dle čl. 17 SZŘ JU)

13. 1. (8:00) – 24. 1. 2020

Zveřejnění seznamu neotvíraných předmětů

do 5. 2. 2020

Upřesňující zápis (dle čl. 18 SZŘ JU)

10. – 14. 2. 2020

Odevzdání zápisového listu B (přehled o zapsaných předmětech) 

prezenční studium

do 21. 2. 2020

kombinované studium

do 22. 2. 2020

Odepsání předmětů z osobního studijního plánu

do 29. 2. 2020

Výuka 

studenti prezenčního studia přihlášení ke SZZ

17. 2. – 24. 4. 2020

ostatní studenti prezenčního studia

17. 2. – 23. 5. 2020

studenti kombinovaného studia přihlášeni k SZZ

poslední výuka 25. 4. 2020

kombinované studium
(pozn. 29. 2. a 28. 3. 2020 výuka pouze dopoledne,
  odpoledne rezervováno pro zkoušení)

22. 2., 29. 2. 2020
7. 3., 21. 3., 28. 3.2020
4. 4., 18. 4., 25. 4. 2020
16. 5., 23. 5. 2020

Vypsání termínu zkoušek a zápočtů za LS v IS STAG

do 2. 5. 2020

Souvislá praxe (prezenční studium) 

SCHP (Bc.) 2.ročník

2. 3. – 20. 3. 2020

ESP (NMgr.) 1. – 2. ročník

2. 3. – 20. 3. 2020

PVČ (NMgr.) 1. ročník

2. 3. – 13. 3. 2020

Odevzdání hotových bakalářských a diplomových prací

 

červen

do 30. 4. 2020

září

do 30. 6. 2020

Přihlášení na termín státních závěrečných zkoušek (IS STAG) 

červen

do 30. 4. 2020

září

do 30. 6. 2020

Zkouškové období

25. 5. – 30. 9. 2020

Studentské hodnocení výuky

25. 5. – 5. 9. 2020

Uzavření předmětů a klasifikace za letní semestr 

studenti přihlášení ke SZZ v termínu červen

do 31. 5. 2020

studenti přihlášení ke SZZ v termínu září

do 30. 6. 2020

ostatní studenti

do 30. 9. 2020

Odevzdání zápisového listu A: přehled o vykonaných zkouškách 

studenti přihlášení ke SZZ v termínu červen

do 3. 6. 2020

studenti přihlášení ke SZZ v termínu září

do 3. 7. 2020

ostatní studenti

do 3. 10. 2020

Státní závěrečné zkoušky

červen

15. 6. – 26. 6. 2020

září

31. 8.– 4. 9. 2020

Přijímací zkoušky 

Bc. / NMgr.

8.–12. 6. 2020
(náhradní termín 16. 6. 2020)

Ph.D.

12. 2. a 17. 6. 2020

Promoce absolventů

termín červen

25. 6. – 26. 6. 2020
ZRUŠEN

termín září

2. 10. 2020

Letní prázdniny

1. 7. 2020 – 14. 8. 2020

 

Poslední aktualizace: 26. března 2020