Seznam aktuálních oborů pro uchazeče o studium

Studium je možné jak v prezenční (denní), tak i kombinované (dálkové) formě studia.

Studenti kombinovaného studia mají jako výukový den sobotu. Výuka začíná v 9:00 hod. a s menšími přestávkami a delší polední pauzou končí výuka v 16:15 hod. (při plné osmihodinové výuce). Zpravidla je to 9 - 10 sobot za semestr. Konkrétní termíny výuky jsou dány harmonogramem příslušného akademického roku.

Seznam aktuálních oborů pro uchazeče o studium od akademického roku 2015/2016
P - prezenční (denní) studium
K - kombinované (dálkové) studium

 

Bakalářské studijní obory:

Jednooborové studium

 

Teologie

P/K

Filozofie a religionistika

P

Sociální a charitativní práce

P/K

Pedagogika volného času

P/K

Dvouoborové studium:

Filozofie/Bohemistika

P

Filozofie/Historie

P

Filozofie/Estetika

P

Filozofie/Teologie

P

Teologie/Bohemistika

P

Teologie/Historie

P

 

 

Navazující magisterské studijní obory:

Filozofie

P

Teologie

P/K

Teologie služby

P/K

Učitelství náboženství a etiky

P/K

Pedagogika volného času

P/K

Etika v sociální práci

P/K

 

 

Doktorské studijní obory:

Teologie

P/K

Theology

P/K

Theologie

P/K

Filozofie

P/K

Philosophy

P/K

Charitativní práce

P/K

MENU