Přijímací řízení 2018/19: důležitá data

Termín dne otevřených dveří12. ledna 2018   
informace pro zájemce o studium                  
v 10:00
ve 13:00
Termín podání přihlášky ke studiu
bakalářské, navazující magisterské studium  

do 31. 3. 2018

doktorské studium

zimní termin: do 15. ledna 2018

letní termín: do 30. dubna 2018

Termín přijímacích zkoušek
řádný                                                           

11. - 15. června 2018

náhradní

21. června 2018

pro doktorské programy

zimní termín: 12. února 2018

letní termín: 19. června 2018