Přijímací řízení 2019/20: důležitá data

Termín dne otevřených dveří18. ledna 2019    
informace pro zájemce o studium                  
v 10:00
ve 13:00
ve 14:30
Termín podání přihlášky ke studiu
bakalářské, navazující magisterské studium  

do 31. 3. 2019

doktorské studium

zimní termín: do 12. ledna 2019

letní termín: do 30. dubna 2019

Termín přijímacích zkoušek
řádný                                                           

10. - 14. června 2019

náhradní

18. června 2019

pro doktorské programy

zimní termín: 12. února 2019

letní termín: 20. června 2019