Dětská univerzita

Již od začátku letního semestru 2018 budou mít také děti příležitost začít „studovat“ na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Teologická fakulta tím navazuje na úspěšný univerzitní projekt „Dětská univerzita“, který již úspěšně probíhá na ostatních fakultách. Děti navštěvující 2. stupeň základní školy se do tohoto nového projektu mohou hlásit již nyní, a to na adrese: detskauniverzita@tf.jcu.cz.

A co bude náplní jednotlivých setkání, které budou probíhat semestrálně, vždy jednou za měsíc, v pátek odpoledne v prostorách Teologické fakulty JU?

Děti se zde budou moct seznámit s jednotlivými obory, které se na Teologické fakultě JU již více než 25 let vyučují. Vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství.

Jednotlivá setkání budou vždy tematicky zaměřená a jejich cílem bude hledání odpovědí
na otázky, které si děti často pokládají, a to z pohledu konkrétních humanitních vědeckých disciplín, zejména pak teologie a filosofie, ale také sociální a charitativní práce či etiky.

Každé setkání bude mít také svojí zážitkově-naukovou část, kde se děti například setkají s významnými osobnostmi filosofického světa a světa náboženství, navštíví církevní památky a duchovní krásou prosycená místa jihočeského kraje a část diskuzní, při níž děti zhodnotí nově načerpané znalosti i zážitky a společně promyslí, jaké významy mohou mít tyto skutečnosti pro jejich vlastní duchovní i praktický život.

Program 2018:

16. 2. 2018  Prožít nebo "přežít" účast na bohoslužbě? (Doc. Ludmila Muchová a Mgr. Veronika Iňová)

23. 3. 2018  Může se pes rozhodovat? (PhDr. Vojtěch Šimek, Th. D. a Bc. Václav Peltan)       

20. 4. 2018  Proč Ježíše ukřižovali? (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th. D. a Mgr. Marie Němcová)

18. 5. 2018  Kým budu, až vyrostu? Co třeba filosofem/filosofkou !?? (Bc. Lukáš Mareš a Bc. Václav Peltan)

15. 6. 2018  Co bude po smrti?   (Doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. a Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.)

  

Jak a kde se přihlásit?

Stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji písemně na adresu Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice či e-mailem koordinátorce celoživotního vzdělávání  Mgr. Heleně Machulové machulovah@tf.jcu.cz.

Na viděnou se těší Mgr. Veronika Iňová (koordinátorka projektu) a všichni zapojení lektoři.

MENU