Seznam partnerských institucí v rámci dohod o úzké spolupráci

  

Seznam partnerských institucí v rámci dohod o úzké spolupráci/o vědecké spolupráci:

Vysoká školaSídloStátDatum podpisuPlatnost
Universität Passau, Katholische Theologie
Passau SRN 2. 2. 1998 na dobu 5 let, po uplynutí této doby se platnost prodlužuje o dalších 5 let
Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz  Linz Rakousko 19. 12. 1994 19.12.1994 - 31.12.1999, pak se platnost automaticky prodlužuje vždy o 1 rok
Univerzita IM. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny Poznań Polsko 18. 12. 2000 platnost smlouvy není omezena
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Trnava Slovensko 1. 7. 2003 neuvedena
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícká bohoslovecká fakulta Prešov Slovensko 14. 2. 2003 neuvedena
Roma Itálie 17.12.2012 neuvedena
Freiburg SRN 17.4.2014 neuvedena
Navarra Španělsko 14.12.2015 neuvedena
'Institut Catholique de Toulouse, Faculté Libre des Lettres et des Sciences Humaines Toulouse Francie 10.6.2016 neuvedena

 

 

Podepsané smlouvy zahrnují spolupráci zejména v těchto oblastech:

· výměnné studijní pobyty studentů
· přednášková činnost hostujících profesorů
· studijní a výzkumné pobyty vyučujících
· spolupráce na vybraných výzkumných a učebních projektech
· podpora publikační činnosti
· spolupráce fakultních knihoven, vzájemné využívání knižních fondů
· organizování jazykových kurzů


Konkrétním cílem je spolupráce zejména v následujících činnostech:

· výměnné studijní pobyty studentů
· návštěvy učitelů k výzkumným, přednáškovým a pedagogickým účelům
· organizace jazykových kurzů
· organizace sympozií a konferencí
· umožnění používání fondů knihoven
· postgraduální studium
· spojení výzkumných a vyučovacích programů
· výměna informací o akcích souvisejících s vědeckou metodologickou a didaktickou činností


Mezi další instituce, se kterými TF JU úzce spolupracuje, patří:

Bistum Passau, Pasov, Německo
Radboud Universiteit Nijmegen, Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies, Nijmegen, Holandsko