Nabídka AKTION stipendií

  • Nabídka stipendijních pobytů SEMESTRÁLNÍ A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA na na rakouských VŠ v rámci programu AKTION

 

Termín podávání on-line přihlášek na stipendijní pobyty v akademickém roce 2017/2018 v Rakousku v programu AKTION je 15. 3. 2017, 23:59 hod. (pro ZS 17/18) a 31.10.2017 (pro LS 2018) Jedná se o stipendia určená na zpracování magisterských a disertačních prací, a to semestrální stipendia (1 - 5 měsíců) a krátkodobá výzkumná stipendia (1 - 3 měsíce), jsou určena pro studenty ve věku do 35ti let.
Bližší informace naleznete zde: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/ .

Formulář žádosti bude uveřejněn na www www.scholarships.at cca 3 měsíce před termínem podání přihlášek, žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ, kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí), a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny). Součástí přihlášek je též doporučení 2 pedagogů TF JU, potvrzení o studijních výsledcích a potvrzení evidenčního formuláře (ze strany TF JU).
V případě zájmu o toto stipendium dopuručujeme, aby uchazeč začal příslib přijetí rakouským vysokoškolským pedagogem, u něhož hodlá studovat/bádat, zařizovat co nejdříve, vzhledem k tomu, že na spřízněných univerzitách v Linci, Vídni mají akademičtí pracovníci TF JU četné kontakty, prosím neváhejte se s nimi poradit, koho vhodného případně oslovit.

Měsíční stipendium činí: 940 € pro studenty.

Výběrové řízení proběhne na základě předložených dokladů (základní verzí pro hodnocení je on-line žádost) do poloviny května/prosince 2017. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách programu. Výběr provádí odborná česko-rakouská komise (složená ze zástupců ministerstev školství a univerzit obou zemí) na základě kvality podaných návrhů a dle rozsahu prostředků, které budou k dispozici.