Nabídka AKTION stipendií

  • Nabídka stipendijních pobytů SEMESTRÁLNÍ A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA na na rakouských VŠ v rámci programu AKTION

 

Přehled stipendií na akademický rok 2019/2020 a jejich termínů podávání žádostí uveden zde.

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

Cílová skupina:

studenti magisterských/doktorských studijních programů 
a akademičtí pracovníci

Účel:

studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce, 
VŠ učitelé pro krátkodobé výzkumné pobyty

výjimku tvoří studenti lékařských oborů v magisterských programech, jelikož nepřipravují diplomovou práci

Věková hranice:

věková hranice není stanovena; stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost

Doba trvání:

semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

Termíny pro podávání žádostí

15. 03. pouze na zimní semestr

31. 10. pouze na letní semestr


Stipendia pro vysokoškolské učitele

Cílová skupina:

vysokoškolští učitelé

Účel:

výzkumný pobyt

Věková hranice:

věková hranice není stanovena; stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost

Doba trvání:

1 měsíc

Termíny pro podávání žádostí:

15. 4., 30. 11.


Habilitační stipendia pro postdoktorandy

Cílová skupina:

postdoktorandi

Účel:

pro zpracování habilitační práce

Věková hranice:

do 10 let po obhajobě disertační práce

Doba trvání:

6 měsíců

Termíny pro podávání žádostí:

15. 3.


Formulář žádosti bude uveřejněn na www www.scholarships.at cca 3 měsíce před termínem podání přihlášek, žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ, kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí), a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny). Součástí přihlášek je též doporučení 2 pedagogů TF JU, potvrzení o studijních výsledcích a potvrzení evidenčního formuláře (ze strany TF JU).
V případě zájmu o toto stipendium dopuručujeme, aby uchazeč začal příslib přijetí rakouským vysokoškolským pedagogem, u něhož hodlá studovat/bádat, zařizovat co nejdříve, vzhledem k tomu, že na spřízněných univerzitách v Linci, Vídni mají akademičtí pracovníci TF JU četné kontakty, prosím neváhejte se s nimi poradit, koho vhodného případně oslovit.

Měsíční stipendium činí: 1.050 € pro studenty.

Výběrové řízení proběhne na základě předložených dokladů (základní verzí pro hodnocení je on-line žádost) do poloviny května/prosince 2017. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách programu. Výběr provádí odborná česko-rakouská komise (složená ze zástupců ministerstev školství a univerzit obou zemí) na základě kvality podaných návrhů a dle rozsahu prostředků, které budou k dispozici.