Disciplinární komise

 

Funkční období: 1. 3. 2018 - 31. 10. 2018

 

Členové - akademičtí pracovníci:

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D. - předsedkyně DK TF JU

PhDr. Vít Erban, Ph.D.

ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. - náhradník

Mgr. Tomáš Veber, Th.D. - náhradník

Členové - studenti:

Mgr. Michal Kaczor

Bc. Lukáš Mareš

Vít Zeman

Markéta Toulcová - náhradnice

Mgr. Pavel Kilbergr - náhradník


Informace z jednání disciplinární komise TF JU

MENU