Struktura


Předsedkyně:


doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., e-mail:

Místopředsedové:

 Mgr. Helena Machulová, Ph.D., e-mail:

 (z řad akademických pracovníků),  

 Mgr. Lukáš Mareš, e-mail: maresl03@tf.jcu.cz

 (z řad studentů)

 Členové senátu - akademičtí pracovníci:

Mgr. Magdaléna Ehrlichová, e-mail:

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol., e-mail:

Mgr. Věra Suchomelová, Th.D., e-mail: suchomelova@tf.jcu.cz

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D., e-mail:

Mgr. Martina Pavelková, e-mail:

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D., e-mail:

Členové senátu - studenti

Mgr. Michal Kaczor, e-mail: kaczor@tf.jcu.cz

Mgr. Pavel Kilbergr, e-mail: kilbep00@tf.jcu.cz

Zelenková Adéla, e-mail: zelena03@tf.jcu.cz

MENU