Služby

Výpůjční služby
Knihovna TF poskytuje výpůjční služby studentům a zaměstnancům TF, studentům a zaměstnancům ostatních fakult JU i veřejnosti. Výpůjční podmínky jsou rozlišeny podle kategorií čtenářů. K vystavení čtenářského průkazu pro veřejnost je třeba 1 fotografie (formát na OP) a 100,- Kč.

Absenční výpůjčky (mimo knihovnu)
Knihy jsou půjčovány na základě předložení průkazu studenta (resp. zaměstnance) JU. Dokumenty se půjčují na 1 měsíc. Prodlužování výpůjční doby pouze on-line vstupem z katalogu. Ve výjimečných případech je možné knihy prodloužit i telefonicky (tel. +420 38 903 3523) nebo e-mailem knihovna@tf.jcu.cz .

Prezenční výpůjčky (jen ve studovně)
Publikace příručkového charakteru a časopisy, (diplomové práce TF jsou deponovány v Akademické knihovně JU, od roku vyd. 2007 obsahují odkaz na plné texty). 

Rezervace
Po přihlášení do systému si čtenáři mohou rezervovat knihy, které jsou momentálně vypůjčené. Rezervace dokumentů, které mají status "na místě", není možná.

Žádáme čtenáře, aby si oznámené rezervace vyzvedli co nejdříve. Studenti kombinovaného studia si mohou rezervace prodloužit mailem nebo telefonicky.

Pokud již nemáte zájem o oznámenou rezervaci, informujte o tom neprodleně knihovnu (mailem, telefonicky, osobně). Nevyzvednuté rezervace jsou zpoplatněny. Ve vlastním zájmu dbejte o aktuální údaje na svém čtenářském kontě, na nedoručené e-maily knihovna nebere zřetel.

Meziknihovní výpůjční služba (ČR) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba


Ostatní služby

  • kopírování z prezenčního fondu knihovny
  • poradenské a konzultační služby
  • zpracování rešerší z vlastních databází
  • prodej skript vydávaných na TF JU