Vzdělávací cyklus

28 dílů mp3 (11 h 35 min 33 s)

Jako v nebi, tak i na zemi 24:31
Praktický význam trojičního obrazu Boha 25:26
Důsledky striktního monoteismu pro život společnosti 25:13
O tajemství ekonomické a imanentní Trojice 25:07
Jaké jsou naše lidské meze a možnosti mluvení o Bohu? 24:25
Jak se připravovalo zjevení Trojjediného Boha ve Starém Zákoně? 24:49
Trojjedinoost u Boha Mojžíšova 24:34
Základní charakteristiky starozákonního Boha 24:49
Bezprostřední příprava zjevení Trojice 25:21
Dovršení zjevení Nejsvětější Trojice v Novém Zákoně 25:02
Synovo Božství 24:44
Duch svatý 24:37
Zrod trinitologie a formulace trin. dogmatu v prvních 4 st. kř. éry 24:56
Přehled základníchn trinitárních herezí 25:26
Zrod trinitologie a formulace trin. dogmatu v prvních stol. kř. éry 1.část 25:17
Zrod trinitologie a formulace trin. dogmatu v prvních stol. kř. éry 2.část 24:54
O arianismu a 1. nicejském koncilu 25:30
Výsledky jednání Konstantinopolského koncilu 24:14
Výklad trinitárních teorií svatého Augustina 24:03
Teorie vnitrobožských vztahů 25:08
Filioque 24:19
Dílo Richarda od svatého Viktora 24:53
Bonaventurovo trinitární schéma 25:12
Perichoreze v christologii, antropologii a spiritualitě 24:55
Přivlastňování esenciálních vlastností božských osob v Trojici a rozlišování působení jednotlivých osob Trojice navenek 24:02
Společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha svatého 24:20
Negace metafyzických podob nesloženosti 23:48
Úvahy o společných charakteristikách Trojice, které vyplývají z existence Božího obrazu ve stvoření 24:59

MENU