Jak co nejlépe využít metodu diskuse ve výuce? Aneb devatero nápadů z programu Filozofie pro děti

Přednáška věnovaná problematice využití výukové metody diskuse jako dialogu, ve kterém hledáme hlubší porozumění zkoumanému problému (učivu). Aneb na co nezapomenout, chceme-li, aby diskuse neskončila u „tlachání“ nebo pouhé „výměny názorů“ a žáci se naučili víc než jen naslouchat nebo vyjadřovat názory. Součástí přednášky jsou ukázky postupů a pomůcek využitelných při plánování, vedení a hodnocení diskuse jako nedílné součásti vyučování. Přednášející vychází z praxe programu Filozofie pro děti a vede posluchače k porozumění východiskům a principům metody diskuse, které mohou být uplatněny ve výuce kteréhokoli předmětu.

Záznam přednášky: 1 hod. 23 min.

Text přednášky

MENU