Anglický jazyk

PREZENČNÍ STUDIUM - ROZVRH

Na počátku bakalářského studia na TF JU musí studenti nejprve splnit Vstupní jazykovou zkoušku  (OJA/JZKA) a teprve poté mají právo zapsat si následující předměty v jazykovém bloku AJ (v ZS: OJA/ANJ1, v LS: OJA/ANJ2).

Rozvrh OJA/ANJ1 (ZS) a OJA/ANJ2 (LS) bude utvořen na základě výsledků Vstupní jazykové zkoušky (OJA/JZKA) a dle konkrétních potřeb a rozvrhů studentů v průběhu prvních dvou týdnů výuky v daném semestru.

Bližší info najdete v sylabech jednotlivých předmětů.

Termíny zápočtů a zkoušek budou vždy oznámeny všem zapsaným studentům hromadným emailem přes STAG.  


Rozvrh AJ výuky v LS 2019/2020

Pondělí
9.00-10.30 
ANJ2
4.HPI 10-12  
Stř. pokr.

uč.4.07
cca 10.45-12.15
ANJ2  
4.HPI 4-6  
Mírně pokr.

uč.4.07
13.15-14.45
ANJ2
4.HI   
Nejpokr.

uč.4.07
Úterý
8.10-9.40 
ANJ2
4.HPI 4-6 
Mírně pokr.


uč.4.09
10.00-11.30   
ANJ2
Indiv. lekce pro Erasmus studenty z Turecka
Mustafa Araz,
Bilal Kucuk
 
uč.4.07

Konzultace

11.30-12.30

Středa
8.10-9.40  ANJ2
4HPI 4-6  Mírně pokr.
uč. 4.07
cca 10.00-11.30
ANJ2
4HPI 4-6 
Mírně pokr.
uč. 4.09
12-13.30 
ANJ2
4.HPI 3-5
Nejslabší skupina
uč. 4.07
Kolegium
14-16.00
JEDNOU ZA MĚSÍC
Čtvrtek
8.10-9.40 
ANJ2

uč. 4.07
10-11.30 
ANJ2


uč. 4.09
Angl. konverzace pro pokročilé AK2
14.30 – 16.00

uč. 4.05
Pátek
8.10-9.40  ANJ2uč. 4.07
10-11.30 
ANJ2
4.HPI 4-6
Mírně pokr. 
 
uč. 4.07
ANJ2 …….. předmět, course OJA/ANJ2 (6 kreditů, zakončen zkouškou)
room 4.07, 4.09 ......... rooms in Kněžská 8, 3rd floor
4.HPI 4-6 ................ book 4th Edition new Headway Pre-Intermediate, Units 4-6/ Units 10-12
4.HI 4-6 .................. book 4th Edition new Headway, Intermediate, Units 4-6
4.HI 10-12 ............... book 4th Edition new Headway, Intermediate, Units 10-12
4.HPI 10-12 ............... book 4th Edition new Headway, Pre-Intermediate, Units 10-12
Mír. pokr. ………… úroveň mírně pokročilí (level CEF A2-B1, Pre-Intermediate)
Stř. pokr. ………….. úroveň středně pokročilí (cca CEFB1, better Pre-Intermediate)
Pokr. ………………. úroveň pokročilí (cca CEF B2, Intermediate)


Na počátku bakalářského studia na TF JU musí studenti nejprve splnit Vstupní jazykovou zkoušku ve formě písemného testu (OJA/KJZKA) a teprve poté mají právo zapsat si následující předměty v jazykovém bloku AJ (v ZS: OJA/KANJ1, v LS: OJA/KANJ2). Pokud student splní OJA/KJZKA na 70% a více, automaticky se mu uznává předmět OJA/KANJ1, (proto doporučujeme studentům s vyšší úrovní AJ, u nichž se předpokládá, že OJA/KJZKA snadno splní, aby si rovnou v zimním semestru zapsali taktéž OJA/KANJ1).
Kombinované studium nemá rozvrhovanou výuku, příprava probíhá samostudiem, viz sylaby předmětů. Termíny zápočtů a zkoušek budou vždy oznámeny všem zapsaným studentům hromadným emailem přes STAG. 

Instrukce k odborné prezentaci v AJ - součást ZK z AJ (ANJ2, KANJ2)
Zde je link na ukázkovou angl. prezentaci na YOUTUBE, pokud chcete vidět, co je od Vás očekáváno: http://youtu.be/hl6oodbx-pc