Studované jazyky

Anglický jazyk
Kurzy anglického a německého jazyka v rámci CŽV
CŽV - placené kurzy AJ v rámci programu celoživotního vzdělávání na TF JU probíhají v rozsahu dle konkrétní nabídky (viz níže uvedená adresa odkazu), obvykle v pátek. Hlavním cílem kurzu je pomoci studentům zvládnout základní látku v AJ, připravit je na zápočtové testy z povinného jazyka v kombinovaném studiu bakalářských oborů na TF. Detaily (termíny, cena, způsob placení) u Mgr. Jany Kubínové, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz .