Studované jazyky

Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Kurzy anglického a německého jazyka v rámci CŽV
CŽV - placené kurzy AJ a NJ v rámci programu celoživotního vzdělávání na TF JU probíhají v rozsahu 8 dvojhodin za semestr, obvykle v pátek 14-15.30. Hlavním cílem kurzu je pomoci studentům zvládnout základní látku v AJ a NJ a připravit je na zápočtové testy z povinného jazyka v kombinovaném studiu bakalářských oborů na TF. V anglickém kurzu pracujeme s učebnicí Angličtina pro samouky - Ludmila Kollmannová, Leda. V německém kurzu s učebnicí Sprechen Sie Deutsch I - Doris Dusilová a kol., Polyglot. Detaily (termíny, cena, způsob placení) u Heleny Machulové (machulovah@tf.jcu.cz).