O oddělení


Upřesnění oddělení jazyků:

Studenti bakalářských oborů, kteří nastoupili v akademickém roce 2018/2019 do prvního ročníku, si nevolí jazykové zaměření (NJ, ŠJ), ale musí absolvovat povinný jazykový blok (předměty A) v anglickém jazyce

(PS - Vstupní jaz. zkouška z AJ - JZKA; Angl. jazyk 1 - ANJ1; Anglický jazyk 2 - ANJ2;

KS - Vstupní jaz. zkouška z AJ - KJZKA; Angl. jazyk 1 - KANJ1; Anglický jazyk 2 - KANJ2)

(Pouze ve výjimečných případech, např. u studentů se specifickými potřebami, pokud má student emininentní zájem o německý jazyk, se musí obrátit na proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, který určí, jak dále postupovat, tj. zda danému studentovi povolí přezkoušení z německého jazyka.)

!!! Studenti bakalářských oborů, kteří jsou v akademickém roce 2018/2019 v druhém a vyšším ročníku, mohou pokračovat v německém nebo španělském jazyce, nicméně výuka jako taková nebude probíhat, pouze zkoušení za cílem udělit zápočet či známku. V případě, že si chtějí předmět zapsat, musí kontaktovat vedoucí studijního oddělení, Mgr. Veroniku Hovjackou.

 

Vyučovaný jazykFotografie

Vedoucí Oddělení jazyků TF JU                                 

Mgr. Michal Novotný

Kontakt:
tel. + 420 387 773 536
mob. +420 603 834 835
kancelář: 4.51 (3. patro - podkroví)

Konzultační hodiny:

LS 2018/2019
konzultace po dohodě přes mail novotnym@tf.jcu.cz nebo přes mob. 603 834 835.
uč. 4.07 nebo kancelář 4.51
Anglický jazyk novotný

Sekretářka oddělení jazyků

Mgr. Karolina Půrová

telefon: +420 387 773 556
kancelář: 214C (2. patro)
47382724_358551444898847_2542630341563121664_n.jpg

Interní vyučující

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

Kontakt:
tel. + 420 387 773 527
kancelář: 4.20 (3. patro - podkroví)

Konzultační hodiny:
LS 2018/2019
čtvrtek 21. 2., 28. 2. a 7. 3. 2019
od 9:40 - 10:40 hod. - TK 4.20
středa 13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2019
od 12:00 - 13:00 hod. -  TK 4.20
úterý 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5. a 14. 5. 2019
od 9:00 - 10:00 hod. - TK 4.20
Španělský jazyk zbudilovaJAZYKOVÉ TESTY POUŽITÉ PŘI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH V MINULÝCH LETECH
V tomto souboru  Jaz-testy-na webu.doc naleznete přijímačkové testy z angličtiny, němčiny a španělštiny (včetně řešení), které byly použity v minulých letech.