O oddělení


Upřesnění oddělení jazyků:

Studenti bakalářských oborů, kteří nastoupili v akademickém roce 2020/2021 do prvního ročníku musí absolvovat povinný jazykový blok (předměty A) v anglickém jazyce

(PS - Vstupní jaz. zkouška z AJ - JZKA; Angl. jazyk 1 - ANJ1; Anglický jazyk 2 - ANJ2;

KS - Vstupní jaz. zkouška z AJ - KJZKA; Angl. jazyk 1 - KANJ1; Anglický jazyk 2 - KANJ2)

(Pouze ve výjimečných případech, např. u studentů se specifickými potřebami, pokud má student emininentní zájem o německý jazyk, se musí obrátit na proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, který určí, jak dále postupovat, tj. zda danému studentovi povolí přezkoušení z německého jazyka.)

!!! Studenti bakalářských oborů, kteří jsou v akademickém roce 2020/2021 ve čtvrtém a vyšším ročníku, mohou pokračovat v německém nebo španělském jazyce, nicméně výuka jako taková nebude probíhat, pouze zkoušení za cílem udělit zápočet či známku. V případě, že si chtějí předmět zapsat, musí kontaktovat vedoucí studijního oddělení, Mgr. Veroniku Hovjackou.

Vyučovaný jazykFotografie

Vedoucí Oddělení jazyků TF JU                                 

Mgr. Michal Novotný

Kontakt:
tel. + 420 387 773 536
mob. +420 603 834 835
kancelář: 4.51 (3. patro - podkroví)

Konzultační hodiny:

ZS 2020/2021
po 13.00 - 14.00 hod.
uč. 4.07 nebo kancelář 4.51
Anglický jazyk novotný

Sekretářka oddělení jazyků

Mgr. Karolina Půrová

telefon: +420 387 773 556
kancelář: 214C (2. patro)
47382724_358551444898847_2542630341563121664_n.jpg