Lidé na katedře

Katedra teologických věd se ve své vědecké, publikační a pedagogické činnosti zabývá oblastmi systematické teologie, církevních dějin a dějin teologie, biblických věd a církevního práva.

Badatelské zaměření:Fotografie:

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
vedoucí katedry

(Oddělení církevních dějin a dějin teologie)

tel.:  +420 389 033 517
mobil fakultní:
+420 735 700 545

e-mail:
kancelář: 4.33 (3. patro)

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě telefonem či emailem

 • Církevní dějiny konce devatenáctého a dvacátého století se zaměřením na témata vztahů státu a katolické církve.
 • Dějiny perzekucí církví a jiných náboženských společenství v jihočeském regionu nacistickým a komunistickým režimem.
 • Dějiny spirituality.
weis

ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
tajemník katedry

tel.:  +420 389 033 515
e-mail:
kancelář: 4.47 (3. patro)

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě emailem

Přehled aktivit za rok 2018
 • Tomášovo evangelium
pavelcik
Martina Strusková

sekretářka katedry

tel.: +420 389 033 537

kancelář číslo 206c


Oddělení systematické teologie

prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

tel.:  +420 389 033 540
e-mail:
kancelář: 4.36 (3. patro)

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

Profesní životopis
 • vybraná témata systematické teologie
Pospíšil

prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.
emeritní profesor

tel.:  +420 389 033 514
e-mail:
kancelář: 205 (2. patro)

Konzultační hodiny:

středa 9:00 – 10:00 a další po předchozí domluvě

Životopis
Publikační činnost
 • Fundamentální teologie
 • Filozofie náboženství
 • Dějiny teologie
skalicky

Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.
interní vyučující

tel.:  +420 389 033 528
e-mail:  
kancelář: 205 c (2. patro)

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě telefonem či emailem

 • Teologická antropologie
 • Teologie stvoření (speciálně diskuze s přírodní vědou)
 • Eschatologie

 

kolarova 2

Mgr. Veronika Řeháková, Ph.D.
interní vyučující

tel.:  +420 389 033 528
e-mail:  
kancelář: 205 c (2. patro)

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě telefonem či emailem

 • Systematická teologie ve vazbě na spiritualitu
řeháková

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.
interní vyučující

tel.:  +420 389 033 506
e-mail:
kancelář: 4.14 (3. patro)

Konzultační hodiny ZS 2019/2020:

úterý 15:00 - 16:30 a další po předchozí domluvě emailem

 • Liturgie v kontextu rituálních studií
vlckova
Oddělení církevních dějin a dějin teologie

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.
interní vyučující

e-mail:
kancelář: 4.36 (3. patro)

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

 • Církevní dějiny 18. a 19. století se zaměřením se na témata osvícenství a josefinismu.
 • Dějiny působení církví a jiných náboženských společenství v jihočeském regionu.
 • Dějiny teologie
 • Dějiny pedagogiky a vzdělávání
 • Dějiny sociální a charitativní práce
svoboda

Mgr. Tomáš Veber, Th.D.
interní vyučující

tel.:  +420 389 033 506,  541
mobil:  +420 776 608 562
e-mail:
kancelář: 4.14 (3. patro)

Konzultační hodiny:

čtvrtek 16:45 - 17:30 a další po předchozí domluvě

Životopis

Publikační činnost

Publikační činnost od roku 2015

 • Církevní a obecné dějiny moderní doby
 • Dějiny teologie (tzv. "dlouhé 19. století")
 • Smrt a umírání jako antropologické konstanty a všelidské fenomény
 • Teologická a integrální antropologie
veber
Oddělení biblických věd

doc. Adam Mackerle, Th.D.
interní vyučující

e-mail:

kancelář: 203 (2. patro)
tel. +420 387 773 544

kancelář: 4.47 (3. patro)
tel.: +420 387 773 515

Konzultační hodiny:

čtvrtek 12:00 - 13:00

Životopis
Publikační činnost

 • Starý zákon (zejména prorocké knihy)
 • Latina, hebrejština 

ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
interní vyučující

tel.:  +420 389 033 515
e-mail:
kancelář: 4.47 (3. patro)

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě emailem

 • Tomášovo evangelium
pavelcik
Oddělení církevního práva

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD
interní vyučující

tel.:  +420 241 416 252
mobil:  +420 605 830 201
e-mail:
kancelář: 205 c (2. patro)

Konzultační hodiny:

středa 11:15 – 12:00

 • Církevní právo katolické církve
 • Konfesní právo
 • Dějiny a teorie práva
Externisté na katedře

Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.
externí vyučující

tel.:  +420 389 033 528
mobil: +420 728 525 662
e-mail:
kancelář: 205 c (2. patro)

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě  emailem

Životopis
Publikační činnost
 • Trinitární teologie
 • Christologie a soteriologie (zejména otázka predestinace)
brichcinova
Doktorandi na katedře

Mgr. Zdeněk Duda
interní doktorand

 

externí školitel: doc. Miroslav Novotný (FF JU)

Mgr. Světla Hanke Jarošová
externí doktorandka

školitel: doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

Mgr. Pavlína Moučková
interní doktorandka

školitel: prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

ICLic. Šimon Polívka
externí doktorand

školitel: doc. JUDr.Stanislav Přibyl, Ph.D.

Mgr. Václav Schwammenhöfer
interní doktorand

e-mail: schvav00@tf.jcu.cz

školitel: prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

Mgr. Magdaléna Šipka
interní doktorandka

školitel: prof. Karel Skalický,Th.D.

Mgr. Marek Šmíd
interní doktorand

e-mail: msmid@tf.jcu.cz

školitel: doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

PhDr. Jakub Václav Zentner
interní doktorand

školitel: doc. JUDr.Stanislav Přibyl, Ph.D.