Konference k 50. výročí vyhlášení pastorální konstituce o církvi v dnešním světě

Čtvrtek 26 listopad 2015 18:00

do

Sobota 28 listopad 2015 18:00

Základní informace

Vstupné a registrace

Plakát

Program konference

Přednášející (medailony)

Anotace příspěvků

Ubytování

Mapa

Pro novináře

Propagace konference

Information in English, German

 

Základní informace

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Vás srdečně zve na konferenci k 50. výročí vyhlášení Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě  „Gaudium et spes“. Konference se koná 26. 11. 2015 od 18 hodin v Čítárně Karla Skalického na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích a 27. 11., 28. 11. 2015 v přednáškovém sále Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice (vstup ze Senovážného náměstí).

Konferenci spolupořádá Biskupství českobudějovické a Pracovní skupina ČBK pro sociální otázky.

Konference bude probíhat v tematických blocích stanovených dle vybraných témat z Gaudium et spes. Do každého bloku jsou zváni 3 přednášející. Po dílčích přednáškách bude následovat společná diskuze.

Tematické bloky konference:

Postoje papeže Františka jako rozvinutí myšlenek Gaudium et spes
Konstituce Gaudium et spes byla postavena na myšlence solidarity křesťanů se světem, zejména s lidmi chudými a trpícími. Radosti a naděje, smutky a úzkosti těchto lidí mají vzít křesťané za vlastní tak, jako je vzal za vlastní Ježíš Kristus. Současný papež František tuto výzvu Gaudium et spes uchopil jako vůdčí myšlenku svého pontifikátu. Podaří se mu ji pevně vtělit do katolické církve? Nebo jsou jeho slova a postoje jen vnějškovou dekorací, která je sice přitažlivá, ale na praxi křesťanů nebude mít vliv?

Tento blok moderuje doc. Michal Opatrný, překládá Mgr. Marta Rynešová.

prof. Paul M. Zulehner

prof. Jiří Hanuš

doc. David Václavík


Kultura a solidarita: Gaudium et spes a kulturní paradigma 21. století

Konstituce Gaudium et spes dala katolické církvi výrazný podnět, aby docenila hodnoty „lidského ducha a přírody“. Během padesáti let se však kulturní paradigma změnilo. Jaké hodnoty lidského ducha a přírody je třeba docenit dnes? Jak se od doby vyhlášení Gaudium et spes změnilo pojetí církve? Co se dnes rozumí světem, se kterým má podle Gaudium et spes církev vést dialog a inspirovat se v něm? Jakou naději mají v dnešní kultuře oběti defektů, které lidskou společnost desolidarizují?

Tento blok moderuje doc. Michal Opatrný, překládá Mgr. Marta Rynešová.

Přednášející:       prof. Pavel Ambros

                            prof. Martin C. Putna

                            prof. Helmut RenöcklPřichází éra věčného míru, nebo "svatá válka"?
Gaudium et spes, mezinárodní vztahy a perspektivy globalizace
Tematická sekce se zaměří na reflexi a aktualizaci témat globálního rozměru v Gaudium et spes, zejména mezinárodních vztahů, globálního rozvoje a otázek bezpečnosti, na další vývoj v daných oblastech v následujících padesáti letech a zejména pak perspektiv v kontextu současných ekonomických, politických a bezpečnostních trendů v globalizovaném světě.

Tento blok moderuje František Štěch, Th.D., překládá Mgr. Michal Novotný.
Přednášející: PhDr. Roman Míčka (TF JU)
Assoc. prof. Shaji G. Kochuthara (DVK, Bangalore, Indie)
PhDr. Marián Sekerák (FSV UK Praha, Slovensko

Manželství a rodina v Gaudium et spes a v realitě dneška
Gaudium et spes nabízí nový pohled na manželství a rodinu. Opouští dosavadní, tradiční pojetí manželství jako hierarchicky uspořádaného společenství manželských dober a cílů. Nabízí pojetí nové, dynamické, biblicky zdůvodněné, s důrazem na personální hledisko manželství. V současnosti je možné se ptát po relevanci tohoto pojetí jak v pokoncilních církevních dokumentech a teologické reflexi, tak v soudobé realitě vyznačující se různorodostí a nestabilitou vztahů, demografickou otázkou apod.

Tento blok moderuje Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.
doc. Jindřich Šrajer
Dr. Josef Zeman
doc. Dana Hamplová


Obraz dnešního člověka v Gaudium et spes a v zrcadle dalších náboženských výpovědí
Konstituce Gaudium et spes se již svým pojetím snaží oslovit všechny lidi dobré vůle. Lze říci, že nehovoří o člověku, ale promlouvá k němu. Člověka konstituce charakterizuje důrazem na důstojnost a svobodu svědomí, rozum a svobodnou vůli. Je toto pojetí člověka srozumitelné i v dnešní rozkolísané době padesát let od vyhlášení konstituce? Jak je dnes člověk pojímán v jiných náboženských systémech? Jak člověk odpovídá na to, jak k němu náboženské systému promlouvají?

Tento blok moderuje Martin Klapetek, Ph.D.
doc. János Wildmann
doc. Pavel Hošek
prof. Luboš Kropáček


Člověk – tvůrce nebo stvoření?
Jak rozumět „zodpovědnosti za svět“ padesát let po Gaudium et spes z hlediska environmentalistiky
Obsahová reflexe Gaudium et spes z odstupu půl století umožňuje uchopit téma člověka a světa v nových souvislostech. K vlastnímu poselství konstituce patří apel na úsilí o všestranný rozvoj člověka a světa, avšak v současnosti je třeba promýšlet rovněž to, jaký rozvoj lze legitimně pokládat za zodpovědný. Tematický blok vychází z toho, že vedle sociálního a ekonomického pilíře je veřejný prostor každé rozvinuté společnosti utvářen pilířem environmentálním, k němuž má co říci také křesťanství.

Tento blok moderuje Mgr. Lucie Kolářová, Th.D.
Marek Vácha, Ph.D.
prof. Hana Librová
prof. Bedřich Moldan

Další informace:

Součástí konference je i drobné občerstvení zdarma.

Tlumočení konference je zajištěno.

 

Vstupné a registrace

Vstup na konferenci 100,- Kč. Při registraci  e-mailem na adrese: gaudiumetspes@tf.jcu.cz  vstupné 50,- Kč.  Při registraci nezapomeňte, prosím, uvést následující údaje: jméno a příjmení, bydliště, kontaktní e-mail a telefon.  Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedené údaje budou využity v souvislosti s registrací na akci.  Vstupné je hrazeno na místě konání.

Studenti po předložení studentské karty zdarma.

 

 Ubytování

Přednášející na konferenci mají zajištěné ubytování po dohodě s organizátory akce.

Pasivní registrovaní účastníci konference mohou využívat např. následující ubytování.

Hotel Garni, Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice, tel/fax: +420 389 007 351, mobil:    +420 776 177 787, e-mail: recepce.cb@volny.cz, web: www.hotelgarnicb.cz

Hotel U Tří lvů, ulice U Tří lvů 3a, 370 01 České Budějovice, tel:  + 420 386 359 900, fax:  +420 386 359 780, e-mail:  office@hotelutrilvu.cz, http: www.hotelutrilvu.cz

Hotel Budweis, Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice, tel.: +420 389 822 111, fax: +420 389 822 121, info@hotelbudweis.cz, http://www.hotelbudweis.cz

Koleje a menzy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 774 501, e-mail: tumova@jcu.cz, http://kam.jcu.cz/

 

Propagace konference

Na naší e-mailové adrese vnechvatalova@tf.jcu.cz  si můžete objednat konferenční plakáty s programem konference ve formátu A4 pro propagaci ve Vašich společenstvích a farnostech. Konferenční  programy  přišly také do všech farností jako příloha Acta Curiae - takže si je můžete vyžádat u vašich duchovních správců.

 

Pro novináře

Vstup pro novináře zdarma po předložení novinářského průkazu.

Pro natáčení rozhovorů je nejvhodnější využívat přestávku, která následuje po tematickém bloku, v němž přednášející vystupuje. Rozhovor s přednášejícím je možné domluvit před konferencí s Vladimírou Nechvátalovou, tel. 774986457, e-mail: vnechvatalova@tf.jcu.cz.

V průběhu akce je k dispozici občerstvení.

Tiskové zprávy budou uveřejněny během několika následujících dní. Aktuální informace v současné době najdete v sekci "Základní informace".

 

 

Kde
České Budějovice, budova Jihočeského muzea, Dukelská 1
Jméno kontaktu
Kontaktní telefon
774986457
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU