In pluribus unitas

Neděle 21 říjen 2018 Celý den

Rádi bychom Vás pozvali na Vll. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z oblasti teologie a příbuzných oborů In pluribus unitas, která se uskuteční 19. a 20. října 2018 v budově Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Kněžská 8, České Budějovice.

Obecné informace

Místo konání

Přihláška


 

Mezinárodní konference In pluribus unitas – Jednota v mnohosti je specifickou „putovní“ konferencí a v současné době pravděpodobně také největší doktorandskou konferencí v oblasti teologie a příbuzných disciplin v kontextu zemí V4.

V uplynulých šesti letech převzaly záštitu nad její organizací tyto fakulty: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2012), Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove (2013), Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2014) a opět Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2015), Husitská teologická fakulta UK (2016) a naposledy (2017) společně Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Teologická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave.

Sedmý ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů In pluribus unitas – Jednota v mnohosti se v letošním roce uskuteční na Teologické fakultě Jihočeské univerzity ve dnech 19. – 20. října 2018.

Konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia a mladým vědeckým pracovníkům v oblasti teologie, religionistiky a příbuzných disciplin. Jejím cílem je na jedné straně představit aktuální výstupy bádání jednotlivých účastníků a práci jejich pracovišť, ale také budování nových partnerství mezi jednotlivými účastníky a jejich institucemi.

Jednota v mnohosti se tradičně těší mezinárodní účasti, proto je samozřejmostí možnost přednesení příspěvku v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina) a také v češtině a slovenštině.

Tradičním výstupem z konference je recenzovaný sborník.


Místo konání:

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kněžská 8, České Budějovice

http://www.tf.jcu.cz            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Konferenční poplatek:

Pro účast na konferenci je vyžadována finanční spoluúčast přihlášených. Doporučujeme ve věci příspěvku kontaktovat Vaše fakulty. Konferenční poplatek je 1000 Kč.

 


Přihlášku na konferenci zasílejte v elektronické podobě do 31. 5. 2018 na adresu: IPUTF2018@tf.jcu.cz.

 

V případě dotazů, prosím, pište na adresu mouckovap@tf.jcu.cz.  Na Vaši účast se těší organizační tým z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:  Mgr. Pavlína Moučková, Mgr. Veronika Iňová, Mgr. Barbora Wernerová, Mgr. Jana Šídlová

 

 

 

Kde
Budova TF JU, Kněžská 8, České Budějovice, učebna č.3
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal