Beseda se signatářkou Charty 77 Jarmilou Johnovou

Pondělí 11 listopad 2019 16:30 - 18:00

Srdečně Vás zveme na besedu se signatářkou Charty 77 Jarmilou Johnovou,

která se koná v  pondělí 11. 11. 2019 od 16:30 v učebně č. 3 v budově Teologické fakulty JU.

 

Jarmila Johnová se narodila 20. 1. 1949 v Praze. Otec pracoval na Úřadu sociálního zabezpečení,

maminka pracovala také jako úřednice. Rodiče v roce 1945 pod dojmem války společně vstoupili do KSČ.

Po vychození základní školy v Praze na Žižkově nastoupila do Jedenáctiletého středního všeobecného vzdělávacího ústavu,

kde v roce 1967 úspěšně odmaturovala. Letní měsíce 1968 strávila jako au pair ve Velké Británii. První „rezistentní“ postoj zaujala

s partnerem na počátku normalizace v roce 1969, kdy odmítla jít k volbám. V roce 1974 absolvovala Vysokou školu ekonomickou

a začala pracovat ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody středočeského kraje. O dva roky později se seznámila

s budoucím partnerem Jiřím Dienstbierem. Od něj o rok později také dostala k podpisu prohlášení Charty 77. Kromě pamětnice

petici signoval také její otec Josef John. Hned z kraje ledna 1977 Jarmila porodila dceru Kristinu. Záhy se však zapojila do

nejrůznějších aktivit lidí z okruhu Charty 77. Přepisovala texty, vozila a dále rozšiřovala materiály Charty 77 či fotografovala

setkávání signatářů, samotné dokumenty či demonstrace proti porušování lidských práv. Později společně s Janem Rumlem

distribuovala samizdatové Lidové noviny a kopírky pro rozmnožování neoficiálních tiskovin a dokumentů Charty 77. Postupem

času se v rámci disentu začala více zabývat otázkami životního prostředí. Intenzivně spolupracovala v rámci nezávislé iniciativy

Ekoforum s Ivanem Dejmalem. V druhé polovině 80. let zorganizovala petici za zveřejňování informací o stavu životního prostředí.

Později úzce spolupracovala s Terezií a Andulou Hradilkovými v iniciativě Pražské matky. Po sametové revoluci pokračuje

v práci v enviromentální oblasti, zejména v rámci nevládních organizací, a vyučuje anglický jazyk.

Zdroj:  www.pametnaroda.cz.

Přidat událost do kalendáře
iCal