Fakulta v číslech

Teologická fakulta je jednou z 8 fakult Jihočeské univerzity. Byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  Skládá se ze 4 kateder a 2 oddělení. Fakultu najdete přímo v centru Českých Budějovic. Její budova disponuje veškerým zázemím pro studenty.  Nachází se v ní studentský klub, menza i Knihovna J. P. Ondoka se 40000 svazky odborné literatury.

 

 

Teologická fakulta jako jediná fakulta JU obdržela a znovu obhájila titul Fakulta roku ve svém oboru a získala tak nejvyšší cenění kvality výuky od studentů a absolventů. V akademickém roce 2015/2016 na fakultě studovalo 890 studentů (574 studentů navštěvovalo bakalářské studijní programy, 201 studentů navazující magisterské studijní programy a 42 studentů doktorské studijní programy). Ve stejném roce 178 studentů úspěšně ukončilo studium. Za dobu své existence ji absolvovalo cca 2700 studentů. Ti nalézají uplatnění v organizacích zaměřených na vzdělávací, výchovné a kulturní činnosti jak ve veřejné či v soukromé sféře.  Uchazeči o studium mají možnost vybrat si z nabídky 21 bakalářských, magisterských doktorských studijních programů a také z programů celoživotního vzdělávání (a mohou navštěvovat celkem 1217 předmětů).

Naši studenti nestudují jen v budově školy, nýbrž navštěvují i jiné zahraniční univerzity v rámci zahraničních stáží a pobytů v Evropě i mimo ni. Fakulta spolupracuje s 45 zahraničními univerzitami na všech kontinentech. Každoročně navštevují naši studenti mnoho zemí světa, nejnavštěvovanější země jsou Irsko, Slovinsko, Slovensko, Rakousko, Holandsko, Afrika, Španělsko, Německo a Velká Británie.

 Fakulta dále nabízí široké spektrum kurzů (cca 40 za jeden akademický rok) a mnoho vzdělávacích akcí a výstav pro veřejnost. Posluchači mohou například navštěvovat unikátní program s názvem Univerzita pro prarodiče a vnoučata, kde jsou vzděláváni senioři i děti současně, nebo Univerzitu třetího věku, která se zaměřuje především na výuku humanitních a teologických předmětů. Na fakultě vzniklo celorepublikově unikátní Středisko mediální výchovy, které formou odborných kurzů podporuje a realizuje mediální vzdělávání dětí, pedagogů, vychovatelů i rodičů zejména ve vztahu k sociálním sítím a novým médiím.

MENU