Trénink paměti-zábavná a účinná cesta spolupráce s vlastním mozkem

Trénink paměti-zábavná a účinná cesta spolupráce s vlastním mozkem

Akademický rok2017/18 (letní semestr)
Cílová skupina Senioři
Výukové cíle Udržení a zlepšení paměti a kognitivních funkcí pro aktivní život
Obsah kurzu Vztah-paměť-učení, druhy paměti a jejich vlastnosti, mnemotechniky- významná pomůcka pro zapamatování opravdu enormního množství informací, zvětšení mozkové kapacity, rady k vedení aktivního a zdravého stylu života seniorů
Forma a metody výuky Teoretické poznatky, mnemotechniky- popis, příklady, nácvik, kognitivní cvičení- logické úlohy, domácí úkoly, podpůrné matriály
Doporučená literatura

R.R. Geisslhart, Christiane Burkart: Trénink paměti a koncentrace, Grada Praha 2013

Petra Hirtlová: Kreativní mysl, VŠPSV Kolín 2013

L. Šnajdrová: Jak si zlepšit paměť a koncentraci, Grada Praha 2016. J.Suchá: Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku, Portál Praha 2012

Lektorské zabezpečení Hedvika Štolcpartová, aktivizační pracovník v sociálních službách -Trenér paměti III. stupně
Rozsah kurzu 18 hodin
Termíny výuky

Čtvrtek 10,00 - 11.30

Od 15.2. do 12.4. 2018 (každý čtvrtek)
Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 10. 2. 2018
Odborný garant

Hedvika Štolcpartová

Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška Elektronická přihláška


MENU