Španělština pro seniory 4

Španělština pro seniory 4 (kurz pro mírně pokročilé)

2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Senioři
Výukové cíle

Účastníkům kurzu je umožněno aktivní studium cizího jazyka v menší skupině. Výuka je zaměřena na rozvoj jazykových znalostí a dovedností a procvičování paměti a myšlení. Tempo a metody výuky jsou přizpůsobené cílové skupině. Výuka nabízí pravidelná setkávání s vrstevníky v příjemné tvůrčí atmosféře. Kurz má praktické zaměření: cílem je domluvit se v zahraničí, přečíst cizojazyčný text, rozumět internetu…

Navazuje na kurz Španělština pro seniory 3.
Obsah kurzu Základní gramatika, čtení a výslovnosti, slovní zásoba a především konverzace. Poznání kultury a reálií Španělska a vybraných zemí Latinské Ameriky.
Forma a metody výuky Výklad, práce s textem, analýza textu, kritické myšlení a diskuse.
Doporučená literatura

Základní učebnice: 

Macíková, O., Mlýnková, L. Španělština pro samouky a věčné začátečníky. Brno: Edika, 2012.

Němcová, J. a kol.: Konverzační příručka pro seniory: důležitá slovíčka a fráze v pěti jazycích. Brno: Computer Press, 2009.

Mluvník česko-španělský. V Brně: Lingea, 2015.
Lektorské zabezpečení doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., email: hzbudilova@tf.jcu.cz
Rozsah kurzu 13 hodin
Termíny výuky

středy 8.45-9.30 hod.

26.9.- 19.12. 2018

Poplatek 600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 5
Příjem přihlášek do 20. 9. 2018
Odborný garant doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., email: hzbudilova@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU