Současná náboženská scéna v ČR

Současná náboženská scéna v ČR

Akademický rok2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Senioři, veřejnost
Výukové cíle Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními komponenty současné náboženské scény v České republice a historickými souvislostmi, které k soudobému stavu vedly (problematika sekularizace, rozvoj nových náboženských hnutí, migrace apod.). Předmět má napomoci posluchačům v základní orientaci mezi důležitými náboženskými systémy a to na konkrétních příkladech uskupení působících na našem území.
Obsah kurzu

1. Náboženství a sekularizace.

2. 19. století.

3. První republika.

4. Poválečné období a budování reálného socialismu.

5. naše země po roce 1989.

6. Současnost.
Forma a metody výuky Přednášky kombinované se seminárními částmi. Monologická metoda (výklad, přednáška, instruktáž), společná práce s textem.
Doporučená literatura

Havelka, M.: Víra, kultura a společnost. Červený Kostelec: nakl. Pavel Mervart 2013. 

Nešpor, Z.: Jaká víra? Praha: Sociologický ústav AV ČR 2005.

Nešpor, Z.: Příliš slábi ve víře. Praha: Kalich 2010.

Václavík, D.: Náboženství a moderní česká společnost. Praha: Grada 2009.

Vojtíšek, Z.:  Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál 2004.
Lektorské zabezpečení Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU, email: klapetek@tf.jcu.cz
Rozsah kurzu 24 hodin
Termíny výuky

 18. 10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. 2018, 10.1. 2019

Čtvrtky 9.00-12.00

Poplatek 600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek

10.10.2018

Odborný garant

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.

Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.


MENU