Otazníky české historie

Otazníky české historie

2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina Poučená veřejnost s hlubším zájmem o české dějiny.
Výukové cíle Kurz chce poskytnout základní orientaci ve vybraných kapitolách českých dějin. Popularizujícím způsobem posluchačům budou přiblížena zejména ta témata českých dějin, která byla či stále jsou předmětem odborné diskuse historiků.
Obsah kurzu Kurz je koncipován do 5 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata:

1. Královské vraždy. V rámci tohoto bloku bude blíže přiblížena problematika „úspěšných i neúspěšných“ pokusů o odstranění „nepohodlných“ osob našich panovnických rodů.
2. Hrdinové a zrádci. V rámci tohoto bloku budou přiblíženy vybrané životní osudy postav naší minulosti, které mnohdy položily i život na oltář ideálů, kterým věřily.
3. Učenci a kacíři. V rámci tohoto bloku budou přiblíženy postavy a dílo českých učenců. Pozornost zaměříme zejména na ty, kteří se význačně zapsali do dějin české vzdělanosti a to mnohdy i svým neortodoxním přístupem k „ověřeným pravdám“.
4. Budujeme a boříme, aneb jak přelétavá je přízeň lidská.  Výlet do historie za zbudovanými i odstraněnými pomníky, památníky či do stránek starých kronik a denního tisku
5. Zakázaná historie. V rámci tohoto bloku bude blíže přiblížena problematika těch kapitol českých dějin, které byly v důsledku působení různých ideologií na stránkách učebnic dějepisu překrucovány či přímo zamlčovány.
Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura Po skončení každé přednášky mají účastnící kurzu možnost okopírovat prezentaci přednášky v PowerPointu.

Odborná literatura základní: kolektiv autorů - Velké dějiny zemí Koruny české – celkem 15 dílů v 19 svazcích, téměř 14 000 stran, 2819 obrázků, 161 map.

Další odborná literatura bude doporučována k prohlubujícímu samostudiu během přednášek.
Lektorské zabezpečení prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Rozsah kurzu 20 hod rozdělených do 5 bloků po 4 hodinách
Termíny výuky

Pondělky od 9.00 do cca 12.30 hod. ve dnech 4.3., 18.3., 1.4., 29.4. a 13.5. 2019
Pátky od 9.00 do cca 12.30 hod. ve dnech  8.3., 22.3., 5.4., 3.5., a 17.5. 2019
Výuka proběhne na učebně č. 204.

PÁTEČNÍ TERMÍN JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN.JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT JIŽ JEN NA PONDĚLNÍ VÝUKU.

Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 15 pro každou skupinu
Maximální počet účastníků

140  - každá skupina maximálně 70 lidí

Příjem přihlášek do 28. 2. 2019 - pouze elektronicky – do poznámky uveďte, zda chcete navštěvovat pondělní nebo páteční skupinu.
Odborný garant prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D., weis@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Na kurz je možné přihlašování pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU