Filosofický workshop na téma: Co předávat druhým?

Filosofický workshop na téma: Co předávat druhým?

Akademický rok2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina U3V + veřejnost
Výukové cíle Projasnit myšlení účastníka kurzu v otázce, co stojí za to předávat druhým.
Vytvořit takové prostředí, ve kterém bude účastník kurzu otevřený dialogu a naučí se naslouchat i reagovat.
Podnítit účastníky kurzu k poznávání sebe sama.
Obsah kurzu Základním pilířem kurzu je otázka „Co stojí za to druhým předat dalším generacím?“ V úvodním workshopu se společně seznámíme a řekneme si pravidla i cíl diskuzí. Následně se pokusíme nalézat možné odpovědi na otázku zmíněnou základní otázku. Tyto odpovědi budeme prověřovat a ve vzájemných rozhovorech zpřesňovat. To, k čemu dospějeme, nám poslouží jako materiál pro filosofování na dalších workshopech. 
Forma a metody výuky Filosofické workshopy (diskuse) – během nich klademe důraz na umění naslouchat, porozumět, tázat se, vyjadřovat přesvědčení své i druhých, argumentovat, problematizovat a interpretovat.
Doporučená literatura
Lektorské zabezpečení Mgr. Václav Peltan, Mgr. Lukáš Mareš
Rozsah kurzu 6 setkání, čtvrtky 9 - 11h.
Termíny výuky 7.2., 21.2., 7.3., 14.3., 4.4., 11.4.2019
Poplatek 1. lekce zdarma
zbytek kurzu 500 kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020237804, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek 4.2.2019
Odborný garant Mgr. Václav Peltan
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Esej
Přihlášení

Přihláška

Elektronická přihláška

Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.


MENU