Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - advanced

Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - advanced

Akademický rok2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV - vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří chtějí získat základy asertivního chování a komunikace.
Výukové cíle Prohloubit teoretické vědomosti účastníků a aktivně procvičit praktické užívání asertivních komunikačních technik v náročných situacích.
Obsah kurzu

Asertivní komunikace a asertivní jednání v zátěžových situacích

Zvládání manipulace

Komunikace s náročným klientem
Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení, nácvik.
Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení

Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz; tel: 773622502;

http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 19. 1. 2019 od 9 do 14
Poplatek 700 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 10. 1. 2019
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Zajímavost

Rozhovor s lektorem

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.


MENU