Vzdělávací kurz pro akolyty

Vzdělávací kurz pro akolyty

Akademický rok2019/20 + 2020/2021 (dvouletý kurz)
Cílová skupina Kandidáti na službu akolyty.
Výukové cíle Uvést kandidáty do základních oblastí teologie.
Obsah kurzu

Kurz se skládá ze základních teologických oblastí:
- Fundamentální teologie a dogmatika
- Biblistika
- Církevní dějiny (světové i české)
- Etika
- Liturgika
- Církevní právo
- Pastorálka
- základní přehled světových náboženství

Jedná se o předměty běžně vyučované v rámci studijního plánu teologie. Tyto předměty by v plánované akreditaci měly představovat „studijní plán minor“, s přidáním fundamentální pastorálky, religionistiky a základů církevního práva, což jsou předměty důležité pro pastorační specializaci.

Kurz je předkládán ve dvojí podobě: jedna podle předmětů staré akreditace, jedna podle nové akreditace. Obsahově se liší jen v otázce religionistiky, neboť dle staré akreditace je doplněna Teologie svátostí, která v nové akreditaci je již součástí Dogmatické teologie 1. 
Forma a metody výuky

přednášky a semináře

Doporučená literatura Ke každému předmětu bude doporučena literatura na začátku semestru, případně ji najdou studenti v sylabech předmětů ve studijní agendě STAG.
Lektorské zabezpečení Vyučující TF JU
Rozsah kurzu 116 hodin výuky
Termíny výuky

Podle rozvrhu výuku, který student získá po zápisu do kurzu. Výuka bude probíhat  většinou společně se studenty KS TEOBc.

Termíny výuky:

ZS: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 9. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12. 2019, 11. 1. 2020
LS: 22. 2., 29. 2., 7. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 18. 4., 25. 4., 16. 5., 23. 5. 2020

Poplatek

8 000 Kč (2 000 kč/semestr)

Platba kurzu na

účet číslo

 
104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 7
Příjem přihlášek do 15. 9. 2019
Odborný garant ThLic. Adam Mackerle, Th.D. 
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Jednotlivé předměty budou zakončeny zápočtem nebo zkouškou.

V případě, že student bude chtít navázat studiem TEO Bc., budou mu v souladu se Studijním a zkušebním řádem JU uznány všechny zápočty a ty zkoušky, z nichž získal nanejvýš hodnocení „velmi dobře“, a to pokud nastoupí ke studiu do 5 let od absolvování daných předmětů. 

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška


MENU