Vize církve podle Magisteria papeže Františka (pastorální teologie)

Vize církve podle Magisteria papeže Františka (pastorální teologie)

Akademický rok2018/19
Cílová skupina široká veřejnost
Výukové cíle
Seznámit se se současnou ekleziální a evangelizační vizí.
Obsah kurzu
Rozbor písemných dokumentů papeže Františka, především jeho tří exortací a encykliky, a studium teologie, která je pro papeže inspirací.
Forma a metody výuky přednášky
Doporučená literatura Evangelii gaudium, Amoris laetitia, Gaudete et exsultate, Laudato si'
Lektorské zabezpečení P. Alvaro Grammatica Th.D. + tlumočnice (přednášky budou v italštině s konsekutivním tlumočením do češtiny; Mgr. Kateřina Brichcínová, Marta Kilianová, Pavla Anderlová)
Rozsah kurzu 18 výukových hodin (v šesti setkáních)
Termíny výuky

26.10., 23.11. 2018, 18.1., 15.2., 29.3., 17.5. 2019

(pátek jednou za měsíc 18:00-20:30, v sídle Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích)

Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 10. 10. 2018
Odborný garant P. Alvaro Grammatica Th.D.; spolugarant: Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

 

Osvědčení o absolvování kurzu

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU