Úvod do navazujícího Mgr. studia pedagogiky volného času

Úvod do navazujícího Mgr. studia pedagogiky volného času

Akademický rok2018/19 (zimní/letní semestr)
Cílová skupina Uchazeči o studium oboru Pedagogika volného času, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání.
Výukové cíle Umožnit studium 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Pedagogika volného času uchazečům, kteří prošli přijímacím řízením, ale nebyli přijati k řádnému studiu na TF JU i dalším zájemcům.
Obsah kurzu Studijní plán bude předán účastníku kurzu při zápisu do studijního programu v měsíci září. Student bude seznámen se všemi základními podmínkami nutnými pro absolvování akademického roku.
Forma a metody výuky

Přednáška, seminář.

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení kolektiv vyučujících TF JU
Rozsah kurzu 110 výukových hodin povinné předměty/rok
Termíny výuky Soboty, kdy probíhá kombinované studium.
Poplatek 25 000,- Kč/rok při platbě v měsíci červenci
26 000,- Kč/rok při platbě v měsíci srpnu
27 000,- Kč/rok při platbě v měsíci září
Možnost využití splátkového kalendáře.

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020256504, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 31. 8. 2018
Odborný garant PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Podmínky studia

MENU