Jednání křesťana ve světle evangelia

Jednání křesťana ve světle evangelia


Akademický rok2017/18
Cílová skupina široká veřejnost
Výukové cíle
Předložit základní principy a implikace morálního jednání ve světle evangelia jako cestu proměny v Kristu.
Obsah kurzu
Kurz se člení do tří hlavních částí: historie morální teologie, biblický základ morálního jednání a systematický výklad morálních témat.
Forma a metody výuky přednášky
Doporučená literatura Katechismus katolické církve
Lektorské zabezpečení P. Alvaro Grammatica Th.D. + tlumočnice (přednášky budou v italštině s konsekutivním tlumočením do češtiny; Mgr. Kateřina Brichcínová, Marta Kilianová, Pavla Anderlová)
Rozsah kurzu 18 výukových hodin (v šesti setkáních)
Termíny výuky

3.11., 1.12. 2017, 5.1., 9.2., 2.3., 20.4. 2018

(pátek jednou za měsíc 18:00-20:30, v sídle Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích)

Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 20. 10. 2017
Odborný garant P. Alvaro Grammatica Th.D.; spolugarant: Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

 

Osvědčení o absolvování kurzu

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU