Interpersonální konflikty a možnosti jejich řešení

Interpersonální konflikty a možnosti jejich řešení

Akademický rok

2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV - vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří chtějí získat základy asertivního chování a komunikace
Výukové cíle Seznámit účastníky s podstatou a projevy interpersonálních konfliktů a možnostmi jejich řešení nejen na teoretické úrovni, ale i na základě sebepoznání a sebereflexe.
Obsah kurzu

Interpersonální konflikty v našem životě;

Prožívání konfliktů a strategie jejich zvládání;

Emoce a jejich potenciál v konfliktních situacích;

Komunikační dovednosti v konfliktních situacích sebepoznání a sebereflexe;
Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení, nácvik.
Doporučená literatura

Mendlíková O.: Umíme to s konfliktem, Grada, Praha 2012

Plamínek J.: Jak řešit konflikt, Grada, Praha 2006

Paulík K.: Psychologie lidské odolnosti, Grada, Praha 2010

Eggert M., Falzon W.: Řešení konfliktů, Portál, Praha 2005
Lektorské zabezpečení

Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz; tel: 773622502;

http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 16. 2. 2019
Poplatek 700 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 10. 2. 2019
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.MENU