Dětská univerzita

Dětská univerzita

Akademický rok2017/18 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Žáci druhého stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletého gymnázia.
Cílové skupina: děti ve věku 9 – 15
Výukové cíle

1) Přiblížit dětem srozumitelným a zkušenostním způsobem akademické prostředí a umožnit jim, aby se samy přesvědčily o tom, že vědecky objevovat svět může být zábava.

2) Umožnit dětem poznávat svět náboženství a svět vědy ve vzájemném dialogu.

3) Pomocí dobrodružných her se děti seznámí s metodami studia i s prostředím univerzity.

4) Děti si pokládají otázky a společně s lektory na ně objevují odpovědi.

5) Děti se naučí získávat potřebné údaje novým a zajímavým způsobem.
Obsah kurzu

Děti se zde seznámí s jednotlivými obory, které se na Teologické fakultě JU již více než 25 let vyučují. Vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství. Každé setkání bude mít také svojí zážitkově-naukovou část, kde se děti například setkají s významnými osobnostmi filosofického světa a světa náboženství, navštíví církevní památky a duchovní krásou prosycená místa jihočeského kraje a část diskuzní, při níž děti zhodnotí nově načerpané znalosti i zážitky a společně promyslí, jaké významy mohou mít tyto skutečnosti pro jejich vlastní duchovní i praktický život.

 

16. 2. 2018   Prožít nebo "přežít" účast na bohoslužbě? (doc. Ludmila Muchová a Mgr. Veronika Iňová)         

23. 3. 2018  Může se pes rozhodovat? (PhDr. Vojtěch Šimek, Th. D. a Bc. Václav Peltan)       

20. 4. 2018  Proč Ježíše ukřižovali? (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th. D. a Mgr. Marie Němcová)

18. 5. 2018 Kým budu, až vyrostu? Co třeba filosofem/filosofkou !?? (Bc. Lukáš Mareš a Bc. Václav Peltan)

15. 6. 2018 Co bude po smrti?   (Doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. a Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.)

 

Forma a metody výuky Přednášky, zážitkové kurzy, exkurze, diskuze (formou metody „Filosofie pro děti“)
Doporučená literatura Bude stanovena jednotlivými lektory v průběhu kurzu.
Lektorské zabezpečení Vyučující Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Rozsah kurzu

Kurzy budou rozděleny semestrálně (v souladu s akademickým rokem).

V zimním semestru proběhne celkem 5 setkání.
Termíny výuky

V pátky od 15.15 – 17 hod. (dva 45 min. bloky, s 15 min. přestávkou)

16. 2., 23.3., 20.4., 18.5., 15. 6. 2018

Poplatek 600 Kč za semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 22. 2. 2018
Odborný garant Mgr. Veronika Iňová, kontakt: detskauniverzita@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Prezentace vlastního badatelského projektu (skupinová práce).

Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení


MENU