Dětská univerzita

Dětská univerzita

Akademický rok2017/18 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Žáci druhého stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletého gymnázia.
Cílové skupina: děti ve věku 9 – 15
Výukové cíle

1) Přiblížit dětem srozumitelným a zkušenostním způsobem akademické prostředí a umožnit jim, aby se samy přesvědčily o tom, že vědecky objevovat svět může být zábava.

2) Umožnit dětem poznávat svět náboženství a svět vědy ve vzájemném dialogu.

3) Pomocí dobrodružných her se děti seznámí s metodami studia i s prostředím univerzity.

4) Děti si pokládají otázky a společně s lektory na ně objevují odpovědi.

5) Děti se naučí získávat potřebné údaje novým a zajímavým způsobem.
Obsah kurzu

Děti se zde seznámí s jednotlivými obory, které se na Teologické fakultě JU již více než 25 let vyučují. Vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství. Každé setkání bude mít také svojí zážitkově-naukovou část, kde se děti například setkají s významnými osobnostmi filosofického světa a světa náboženství, navštíví církevní památky a duchovní krásou prosycená místa jihočeského kraje a část diskuzní, při níž děti zhodnotí nově načerpané znalosti i zážitky a společně promyslí, jaké významy mohou mít tyto skutečnosti pro jejich vlastní duchovní i praktický život.

Září 2017    Existuje Bůh?   (Doc. Ludmila Muchová a Daniel D. Novotný, Ph.D)

Děti si nejprve udělají vlastní „sociologický průzkum“, kdy se budou ptát svých vrstevníků na jejich názor na uvedenou otázku. Ve druhé části lekce bude prostor k filosofické diskuzi o názorech mladých vědců a výsledcích jejich vlastního „výzkumu“.              

Říjen    Kdo napsal Bibli?     (ThLic. Adam Mackerle, Th.D.)

Tato lekce bude pro děti nejenom odpovědí na otázku inspirace a autorství biblických knih, ale také příležitostí dozvědět se, jak číst a správně vnímat poselství Písma svatého.           

Listopad   Co mají společného Ježíš a lev Aslan?  (Mgr. Barbora Šmejdová a Mgr. V. Iňová)

Mladí vědci zde budou mít příležitost společně s odbornicí na dílo C. S. Lewise blíže poznat knihy tohoto autora a zároveň nahlédnout do literatury, kde bylo a je křesťanství častou inspirací.       

Prosinec   Kolik na světě existuje náboženství?   (Mgr. V. Iňová a Mgr. Lenka Macků)

Děti formou dobrodružné hry prozkoumají různá světová náboženství i prostory Teologické fakulty. Seznámí se zde také s mnoha artefakty, zvyky a zajímavostmi těchto náboženských směrů a filosofií.

Leden 2018         Školákem v Africe      (Bc. Olga Švecová (DKS) a Mgr. Marie Němcová)

Když se Olga Švecová vydala do Jihoafrické republiky jako dobrovolná pracovnice salesiánského volontariátu, asi jenom tušila, co jí tam čeká… Nyní se s námi přijde o svoje objevy a postřehy rozdělit. Součástí bude videoprojekce a beseda s touto odvážnou dobrovolnicí.      

Forma a metody výuky Přednášky, zážitkové kurzy, exkurze, diskuze (formou metody „Filosofie pro děti“)
Doporučená literatura Bude stanovena jednotlivými lektory v průběhu kurzu.
Lektorské zabezpečení Vyučující Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Rozsah kurzu

Kurzy budou rozděleny semestrálně (v souladu s akademickým rokem).

V zimním semestru proběhne celkem 5 setkání.
Termíny výuky Vždy poslední pátek v měsíci od 15.15 – 17 hod. (dva 45 min. bloky, s 15 min. přestávkou)
Poplatek 600 Kč za semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 22. 9. 2017
Odborný garant Mgr. Veronika Iňová, kontakt: detskauniverzita@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Prezentace vlastního badatelského projektu (skupinová práce).

Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení


MENU