Výtvarné techniky v arteterapii

Výtvarné techniky v arteterapii

Akademický rok2018/19 (letní)
Cílová skupina Pedagogičtí a sociální pracovníci
Výukové cíle

Využití některých metodických postupů arteterapie pro práci s klienty (děti MŠ, ÚSP, výchovná zařízení, domovy důchodců, …)

Účastníci sami získávají svou výtvarnou zkušenost a zážitky s tvorbou vlastních artefaktů a prohlubují schopnosti a dovednosti interpretace tvorby klienta a jeho vedení. Zážitková forma práce ve skupině.
Obsah kurzu Některé výtvarné techniky v arteterapii. Výtvarné metafory poruch kognitivního a emočního vývoje a výtvarně metodické přístupy k jejich možné úpravě.
Forma a metody výuky Seminář s praktickou výukou.
Doporučená literatura

CASEOVÁ, C.;DALLEYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi. Portál,1995.

KYZOUR, M. O krizových jevech v dětské malbě a kresbě.

LIEBMAN, M. Skupinová arteterapie. Portál, 2005.

LUSCHER, M. Čtyřbarevný člověk.

LUSCHER, M. Test volby barev k hodnocení osobnosti. Psychodiagnostika, Bratislava, 1991.

PEROUT, E. Arteterapie se zrakově postiženými. Okamžik,2005

ŠICKOVÁ, J. Základy arteterapie. Portál, 2002.

ŠICKOVÁ, J. Základy arteterapie. Portál, 2002.
Lektorské zabezpečení Mgr. Marie Růžičková
Rozsah kurzu 30 hodin
Termíny výuky

Soboty 11.30-16.00

16. 2., 2. 3., 16 .3., 30. 3., 13. 4., 4. 5. 2019
Výuka proběhne v zasedací místnosti č. 212.

Poplatek 1 900 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 11. 2. 2019
Odborný garant Mgr. Marie Růžičková
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU