Arteterapeutická práce s identitou

Akademický rok2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina Pedagogičtí a zdravotničtí pracovníci a studenti odpovídajících oborů.
Výukové cíle Zprostředkovat náhled, jak se může uplatnit výtvarná tvorba v pomáhajících profesích, seznámit frekventanty s indikací arteterapie a s jejími možnostmi a limity. 
Obsah kurzu „Jáské“ imaginace a jejich výtvarné ztvárnění. Hledání podob a charakteristik „já“ ve vlastní arteterapeutické produkci. Skupinová práce s portrétem (uhlová rezerva) zaměřená na vztahovou oblast.
Forma a metody výuky Vlastní výtvarná tvorba zaměřená na sebezkušenost, výklad teorie a její aplikace v pomáhajících profesích prostřednictvím ukázek z praxe lektorů.
Doporučená literatura

Lhotová, M.G.: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, České Budějovice: Scientia. 2010.

Rubin, J. A.: Přístupy v arteterapii. Teorie a technika. Praha: Triton. 2008.

Šicková-Fabrici, J. A.: Základy arteterapie. Praha: Portál. 2016.
Lektorské zabezpečení PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.
Rozsah kurzu 8 hodin
Termíny výuky 30. 9. 2017
Poplatek 650  Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictvím emailu,  jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 20. 9. 2017
Odborný garant PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D., marie.lhotova@volny.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Osvědčení o absolvování kurzu a ústní reflexe výuky.

Na kurz je možné navázat dalšími dvěma kurzy: Principy a přínosy arteterapeutické práce s dětmi

Arteterapie ve zdravotnictví

Přihlášení

Elektronická přihláška

Přihláška ke stažení

MENU