Angličtina s církevní tématikou

Angličtina s církevní tématikou

Akademický rok

2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Pracovníci křesťanských církví, kněží, řeholníci, laici
Výukové cíle Účastníci získají a rozvinou schopnost komunikovat o církevních tématech v anglickém jazyce.
Obsah kurzu Pravidelná setkávání s nácvikem komunikace v anglickém jazyce.
Forma a metody výuky Formy: skupinová a samostatná práce.  Metody: slovní, názorně-demonstrační, praktické
Doporučená literatura

Bude upřesněna na začátku kurzu.

Lektorské zabezpečení

Klára Jandová

Klára Jandová je studentka závětečného ročníku oboru Pedagogika volného času na Jihočeské univerzitě.

V roce 2000 odmaturovala na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích. 
V roce 2008 absolvovala kurz anglické konverzace pro církevní pracovníky pořádaný Marquette univerzity of Wiskonzin. 
V roce 2016 absolvovala kurz pedagogiky  v rámci celoživotního vzdělávání a získala tak kvalifikaci pedagog volného času a asistent pedagoga. 
Od ledna 2016 pořádá anglické kurzy pro veřejnost. 

V současnosti se připravuje na složení mezinárodních zkoušek CAE, potvrzujících znalost anglického jazyka na úrovní C1.

Rozsah kurzu 30 hodin (jedna dvouhodinová lekce týdně)
Termíny výuky

Začátek výuky od 17. 9. 2018

Konkrétní termíny výuky je třeba dohodnout s lektorkou podle Vaší jazykové úrovně.

Kontakt na lektorku: Klára Jandová: tel. 775 408 783 (jandovaklara@email.cz)

Poplatek 1 600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 7
Příjem přihlášek do 10. 9. 2018
Odborný garant Klára Jandová
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU