Zahraniční návštěvy z Erasmus+

V týdnu od 23. 4. až 26. 4. 2019 Teologickou fakultu JU navštívilo v rámci programu Erasmus+ hned několik vyučujících ze Slovenska.

Z Katolícke univerzity v Ružomberku, Teologické fakulty v Košicích jsme přivítali pana docenta Jána Jenča, proděkana pro výchovu a vzdělávání, který na TF JU mimo jiné diskutoval nad tématy jeho agendy, jakožto i celoživotního vzdělání, popularizace vědy a výzkumu směrem k věřejnosti formou dětské a juniorské univerzity, i filozofie pro děti. Jeho kolega, doc. Juraj Jurica vedl přednáškovou činnost, např. na téma církevněprávních situací při uzavírání manželství.

Z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre jsme přivítali pana docenta Gábora Pintese, děkana Pedagogické fakulty. Oblastí jeho zájmu byla především filozofie pro děti, zúčastnil se konzultací a třídenního intenzivního kurzu - kolokvia na téma Výzkumná reflexe programu Filozofie pro děti pod vedením kolegy Dr. Petra Baumana.