Vyšlo nové číslo časopisu Caritas et Veritas

Vážení čtenáři Caritas et veritas,
přinášíme Vám druhé číslo našeho časopisu za rok 2016, které je věnováno stále velmi aktuální problematice migrace a uprchlictví. Jak ukazuje skladba příspěvků, migrace a uprchlictví jsou fenomény, které lze zkoumat z mnoha různých stran při využití mnoha různých metodologií.
Zároveň však všechny příspěvky, které přinášíme, zůstávají věrné zaměření našeho časopisu, totiž reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech. Můžete se zde tak setkat především s teologickými studiemi, které ovšem využívají různorodé metodologie jiných oborů,
zejména historiografie, etiky a sociologie.
Více....

Jménem celé redakce i jménem svým se omlouvám za zpoždění s vydáním. Vzniklo kvůli nízké kvalitě grafických prací, kterou jsme museli opakovaně reklamovat. Děkuji za pochopení. Michal Opatrný, předseda RR CetV

MENU