Výsledky voleb do akademického senátu TF JU 2019-2021

Voleb se zúčastnilo 100 voličů z celkového počtu 765 oprávněných voličů akademické obce TF JU 

(48 z kurie akademických pracovníků a 717 z kurie studentů).

Počet odevzdaných platných volebních lístků z kurie akademických pracovníků: 25

Počet odevzdaných neplatných volebních lístků z kurie akademických pracovníků: 2

Počet odevzdaných platných volebních lístků ze studentské kurie: 66

Počet odevzdaných neplatných volebních lístků ze studentské kurie: 7


Seznam zvolených zástupců z kurie akademických pracovníků do AS TF JU

(řazeno podle počtu získaných hlasů):

Ehrlichová Magdalena (18)              Pavelková Martina (15)

Kolářová Lucie (18)                          Suchomelová Věra (15)

Zbudilová Helena (18)                      Brichcínová Kateřina (14)

Machulová Helena (15)                    Šimek Vojtěch (14)

 

Seznam náhradníků z kurie akademických pracovníků (získali alespoň 5 odevzdaných hlasů) 

TF JU do AS TF JU (řazeno podle počtu získaných hlasů):

Kaplánek Michal (12)

Klapetek Martin (10)

Kočerová Martina (10)

Veber Tomáš (9)


Seznam zvolených zástupců z kurie studentů do AS TF JU (řazeno podle počtu hlasů):

Kaczor Michal (36)

Kilberger Pavel (32)

Machulová Magdaléna (26)

Mareš Lukáš (24)


Seznam náhradníků z kurie studentů (získali alespoň 5 odevzdaných hlasů) 

TF JU do AS TF JU (řazeno podle počtu získaných hlasů):

Šilhavá Václava (20)

Zelenková Adéla (17)

Müller Martin (14)

Bártlová Jana (11)

Sedláčková Anna (10)

Špačková Kristýna (7)