Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI REKTORA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Akademický senát Jihočeské univerzity vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v souladu s paragrafem 9, odst. 1, písm. h zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v současném znění a čl. 12 Jednacího řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity.

Písemné návrhy kandidátů může podat každý člen akademické obce Jihočeské univerzity, tedy student nebo akademický pracovník podle čl. 3 Statutu Jihočeské univerzity, na návrhovém lístku dostupném na webu JU na adrese http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/senate/volba-kandidata-na-funkci-rektora-ju-na-obdobi-2020-2024.

od 16. října 2019 do 31. října 2019 do 14.00 hodin

k rukám předsedkyně AS JU PhDr. Ivy Žlábkové, Ph.D., doporučenou poštou na adresu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, nebo zaevidovanou interní poštou JU (PID) nebo osobně na podatelnu rektorátu v přízemí za recepcí, č. dv. 00 006, každý pracovní den v době 9.30-11.00 hod. a 12.30-14.00 hod. Návrhy odevzdávejte v zalepené obálce označené heslem „volba rektora“.

Platný návrh obsahuje: jméno, příjmení a tituly kandidáta, název a adresu součásti Jihočeské univerzity či jiné instituce, kde je kandidát zaměstnán (telefonní či e-mailové spojení je vítáno), a dále jméno, příjmení, zařazení v akademické obci JU a podpis navrhovatele.

V Českých Budějovicích, 15. října 2019

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D., v. r.

předsedkyně Akademického senátu JU

 

Pro více informací klikněte na TENTO odkaz.