Vyhlášení soutěže o nejlepší studentské propagační video

Zkuste využít příležitost k realizaci. Staňte se scénáristou, režisérem i hercem. Natočte fakultní propagační video a vyhrajte v soutěži!

Proděkan pro vědu a rozvoj doc. Michal Opatrný vyhlašuje soutěž o nejlepší propagační video TF JU v Českých Budějovicích.


Kdo se může zapojit:

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo bude v akademickém roce 2017/2018  studentem jakéhokoliv studijního programu TF JU. Do soutěže bude zařazeno každé soutěžní dílo (dále jen dílo), které splní formální požadavky a bude odevzdáno v termínu.


Způsob a termín odevzdání

Video bude odevzdáno v termínu do 10. 1. 2018. Tvůrce video nahraje na svůj profil na www.youtube.com jako neveřejné a zašle odkaz na toto video na e-mail: vnechvatalova@tf.jcu.cz. Odevzdáním díla dává soutěžící fakultě výhradní licenci k užití díla k propagačním účelům. Využita mohou být všechna přihlášená videa.


Ocenění

Nejlepší příspěvky budou odměněny formou mimořádného stipendia.

Výše cen:

1. cena: 8 000,- Kč

2. cena: 6 000,- Kč

3. cena: 3 000,- Kč

Fakulta si vyhrazuje právo cenu neudělit, případně udělit i cen více.

 

Kritéria hodnocení:

1. nápaditost a originalita (50%)

2. technická kvalita videa a audia (25%)

3. zpracování (kamera, režie, střih, zvuk, scénář) (25%)


Formální požadavky:

  • propagace Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích, studia a života na ní
  • rozlišení videa minimálně 720p (1280x720).
  • minimální délka 15 vteřin, maximální délka 2 min.
  • student doloží čestným prohlášením, že video neporušuje autorská práva např. z důvodu použití nelegální hudby. Všechny osoby, které v propagačním videu vystoupí, budou souhlasit s natáčením a zveřejněním videa. Propagační video nesmí být neuctivé, urážející či vulgární.


Další informace:

Soutěžící mohou požádat i o zpřístupnění různých částí fakulty (např. učeben) za účelem natáčení.

MENU