Volby do Akademického senátu TF JU

VYHLÁŠKA VOLEBNÍ KOMISE

O PŘÍPRAVĚ VOLEB

            DO AKADEMICKÉHO SENÁTU TF JU

 

Volby vyučujících a studujících

 do AS TF pro období 2019-2021

 

proběhnou u studijního oddělení

 v 1. poschodí před uč. 105

ve středu 24. 4. a ve čtvrtek 25. 4. 2019 (vždy 8:30-15:00 hod.)

 

Podávání návrhů na kandidující:

Do AS TF se navrhuje a volí podle komor (kurií). Vyučující navrhují a volí kandidáty jen do učitelské komory, studující jen do studentské komory.

 

Návrhy do senátu TF lze vhazovat do 10. 4. 2019, 16.00 hod. do zvláštní schránky umístěné v knihovně TF JU (přízemí), a to jen na předtištěných formulářích, které jsou k dispozici vedle ní. Návrh musí obsahovat všechny požadované údaje včetně souhlasu navrhovaného, stvrzeného jeho podpisem. Nelze navrhovat členy volební komise!

 

Seznam kandidujících bude vyvěšen nejpozději 16. 4. 2019

Právo návrhu mají členky a členové akademické obce TF JU, tj. studující zapsaní na fakultě a akademičtí pracovníci v pracovním poměru k TF JU, dále akademičtí pracovníci zaměstnaní na základě dohody, pokud vykonávají činnost pedagogickou a současně vědeckou, vývojovou, výzkumnou či uměleckou.

 

Volební komise:

Mgr. Michal Novotný (předseda)

Mgr. Richard Macků, Ph.D. (místopředseda)

Eva Boháčová, Václav Kučera, Richard Maršák, Michal Urban,

Veronika Bílková, Radka Štorkánová, Markéta Priehradná

 

 V Českých Budějovicích, 1. 4. 2019