Volby do Akademického senátu TF

VYHLÁŠKA VOLEBNÍ KOMISE

O PŘÍPRAVĚ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

TEOLOGICKÉ FAKULTY JU

 

Volby vyučujících a studujících

 do AS TF JU pro období 2015-2017

proběhnou ve sborovně ve 3. poschodí (č. 4.10)

ve středu 13.5. (10-16 hod.) a ve čtvrtek 14. 5. (8-14 hod.)

 

Podávání návrhů na kandidující:

Do AS TF JU se navrhuje a volí podle komor (kurií). Vyučující navrhují a volí kandidáty jen do učitelské komory, studující jen do studentské komory. Návrhy lze vhazovat do 3. května 2015, 20:00 hod. do zvláštní schránky umístěné v knihovně TF JU (přízemí vlevo), a to jen na předtištěných formulářích, které jsou k dispozici vedle ní. Návrh musí obsahovat všechny požadované údaje včetně souhlasu navrhovaného, stvrzeného jeho podpisem. Nelze navrhovat členy volební komise!

 

Seznam kandidujících bude vyvěšen 4. května 2015

Právo návrhu mají členky a členové akademické obce TF JU, tj. studující zapsaní na fakultě a akademičtí pracovníci v pracovním poměru k TF JU, dále akademičtí pracovníci zaměstnaní na základě dohody, pokud vykonávají činnost pedagogickou a současně vědeckou, vývojovou, výzkumnou či uměleckou.

 

Volební komise:

Mgr. Michal Novotný (předseda)

 

Mgr. Richard Macků, Ph.D.  (místopředseda)

Mgr. Miroslav Škoda

Tereza Umlaufová

Anna Hojková

 

V Českých Budějovicích,  20. dubna 2015

MENU