Volba děkana TF JU

Shromáždění akademické obce fakulty, na němž se představí navržení kandidáti na funkci děkana TF JU, se uskuteční v úterý 22. března 2016 od 10 do 12 hodin v učebně č. 210.

Členy akademické obce bylo v řádném termínu navrženo sedm kandidátů na funkci děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s funkčním obdobím 2016 – 2020.

Kandidaturu přijali:

doc. Rudolf Svoboda, Th.D.

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Životopisy a vize o směřování fakulty obou kandidátů na funkci děkana TF JU pro funční období 2016-2020 naleznete na Úřední desce webových stránek TF JU  nebo v tistěné podobě na nástěnce Akademického senátu ve 2. patře budovy TF JU naproti učebně č. 210.

Studentská komora AS TF JČU v souvislosti s volbou děkana TF JU pořádá pro zastupované členy akademické obce, studenty TF otevřené diskusní fórum ve Studentském klubu TF (č. 104) ve středu 23. 3. 2016 od 14.00 hodin. Smyslem tohoto setkání je dát před důležitým hlasováním o návrhu na funkci děkana TF pro následující léta studentům prostor, aby si se svými senátory o kandidátech společně pohovořili, senátoři budou k dispozici, aby si vyslechli jejich názory, jakkoliv se samozřejmě při samotném nadcházejícím hlasování budou řídit především vlastním vědomím a svědomím. Studentští senátoři by tímto rádi dali najevo, že jejich mandáty jsou zastupitelské.

O návrhu na jmenování děkanky/děkana se podle § 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, bude usnášet akademický senát TF JU na svém veřejném zasedání dne 30. března 2016 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na děkanátu v 2. patře TF.

MENU