Vánoční přání děkana Rudolfa Svobody

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti, přátelé,

chtěl bych Vám všem poděkovat za uplynulý rok, který jsme společně strávili při práci a studiu na naší fakultě. Přeji Vám a Vašim milým pokojné a požehnané prožívání Vánočních svátků a velikou radost z narozeného Pána a Spasitele Ježíše Krista (Lk 2, 10). Do nového roku přeji všem pevné zdraví, rodinnou pohodu, dobré přátele a spolupracovníky, a také Boží ochranu spojenou s nadějí: „Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný“ (Žd 10,23).

Váš

Rudolf Svoboda 

MENU