Termín pro podání přihlášek je 31.3.

Staňte se studentem Teologické fakulty Jihočeské Univerzity.  V tomto školním roce je možné studovat na TF JU následující studijní obory:  Teologie, Filozofie a religionistika, Sociální a charitativní práce, Pedagogika volného času,  Filosofie, Teologie služby, Učitelství náboženství a etiky, Etika v sociální práci a další.  

Celkem přijímáme 522 studentů. Přihláška se podává pouze elektronickou formou a poplatek za podání jedné přihlášky činí 500 Kč. 

Výhody studia na Teologické fakultě JU:

-          studium v moderní , otevřené instituci a přátelské atmosféře

-          získání jazykové vybavenosti

-          možnost účastnit se zahraničních stáže

-          široké pracovní uplatnění

Úspěšní  absolventi studia mají možnost působit v praxi, a to především v oblastech, ve kterých je zapotřebí široký přehled, schopnost vnímat, interpretovat a analyzovat dílčí jevy v kontextu a souvislostech, znalost náboženských a kulturních specifik různých sociálních skupin a v dnešní době tolik potřebné hodnotové a etické zázemí.

MENU