Stipendia do Maďarska na základě mezinárodních smluv

DZS informuje o blížícím se termínu odevzdání přihlášek na stipendia do Maďarska na základě mezinárodních smluv.
Maďarská strana nabízí stipendia na různé studijní a výzkumné pobyty:
- pro studenty a studentky bakalářských a magisterských studií: 25 míst na 5 měsíců
- pro studenty a studentky doktorských programů: celkem 27 měsíců s max. délkou pro jednoho 9 měsíců
- výzkumně pobyty pro učitele a učitelky vysokých škol: 12 míst v rozměru od 1 dne do 3 měsíců
- letní kursy maďarštiny: 12 míst
Kontingent míst zatím není vyčerpán.
Termín odevzdání přihlášek je již 30. 11. 2018 do 12 hodin.
O úhradu cestovních nákladů se může žádat na zahraničním oddělením domovské univerzity, MŠMT cestovní náklady pak refunduje.
Seznam potřebných dokumentů, odkaz na přihlašovací elektronický formulář a další podrobnosti k stipendijní nabídce naleznete zde:
https://www.dzs.cz/file/6990/MA%C4%8EARSKO%20VR_AIA_18_2.pdf