Spíš než v USA hrozí dlouhodobá deformace systému u nás

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. je odborným asistentem na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce TF JU v Č. Budějovicích. Zabývá se zejména sociální etikou a sociálním učením církve, americkým politickým katolicismem, vztahy mezi politikou, ekonomií a náboženstvím.

Dobrý den,

Jste aktivním členem SO ČBK, kde vedete ekonomickou sekci. Vaše vlastní odbornost je však jiná. V čem je průnik?

Ano, mé odborné zaměření je přísně vzato teologicko-etické a snad i politologické. Vedení ekonomické sekce mi bylo svěřeno spíše z praktických důvodů a také proto, že nikdo z kolegů erudovanějších v ekonomii neměl příliš zájem o tuto administrativní a organizační funkci. Nicméně se v rámci svých horizontů o ekonomii pochopitelně zajímám, a to snad i na přiměřeně „odborné úrovni“. Ostatně sociální učení církve – můj obor – je vlastně podstatně více o ekonomické aktivitě člověka než o věcech politických, bez základní ekonomické průpravy a ekonomických teorií by se v dané oblasti člověk ztratil...

Více ...

MENU